20 yaş dişleri ve olası tehlikeleri
20 yaş dişleri ve olası tehlikeleri

20 yaş dişleri mevcut dişlerin en arkasında bulunan 3. büyük azı dişlerimizdir. Bölgesel ya da sistemik nedenlerden dolayı genellikle gömülü kalan bu dişler bireylere neden olduğu problemler dolayısıyla bir dişten daha çok bir sorunu çağrıştırmaktadır.

20 yaş dişleri pozisyonu dolayısıyla kendisinde veya komşu dişte çürük oluşumuna neden olabilirken yine pozisyonları nedeniyle komşu dişlerin köklerinde rezorpsiyona ( erimeye) neden olarak sağlam dişin de kaybına neden olabilirler. Sürme dönemlerinde özellikle yarı gömülü olanlar sebep oldukları enfeksiyon nedeniyle ağrılı şişliklere,ağız kokusuna, ağız açmada kısıtlılığa, kulağa yansıyan şiddetli ağrılara yol açabilirler. Gömülü kalan 20 yaş dişleri çevre dokularda oluşturduğu basınç nedeniyle ağrıya, komşu dişlerde diş arkı dışına çıkmaya, ön dişlerde çapraşıklıklara neden olabilirler. 20 yaş dişleri etrafında kist gelişimi meydana gelerek çene kemiği içerisinde büyüme eğilimli patolojilere neden olabilirler hatta oluşan bu kistlerden tümör gelişimi de olasıdır. 20 yaş dişlerinin çene eklemi ile ilgili rahatsızlıkları ve çeşitli baş ağrılarını da tetiklediği kabul edilmektedir.

20 yaş dişlerinin hastada herhangi bir şikayet oluşturmasa da 20’li yaşların başında panoramik grafi ile ağız-diş ve çene cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekir.Doğru pozisyonda çıkması ve çevre dokulara zarar vermeme potansiyeli bulunması halinde bu dişlerin çekilmesine gerek yoktur.

20 yaş dişi çekimleri cerrahi müdahaleler olup bu girişimlerin gerekli hijyenik koşullar sağlanarak uzmanları tarafından uygulanması gerekir. 20 yaş cerrahilerinin kök kalması, komşu diş ve çevre dokulara zarar verilmesi, işlem sonrası aşırı şişlik ve ağrı, sinir zedelenmesinden çene kırığına kadar varan bir çok olası komplikasyonu mevcuttur. İşlemden aşırı korkan hastalar için anestezi uzmanı desteği ile sedasyon uygulaması ile birlikte opere edilmesi gibi alternatifler de hasta konforunu artıran unsurlardır.


Trabzon Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!