Baş ağrıları günümüzde hastaların çok şikayetçi olduğu konuların başında gelmektedir. Baş ağrısını oluşturan bir çok neden söz konusudur. Ancak bu

nedenlerin başında en fazla olarak görülen stress kaynaklı başağrıları
olmaktadır. Ancak Başağrısının nedeni ne olursa olsun bu ağrıyı yaşayan
insanların en büyük korkusu benim başımda kötü bir şey mi var endişesidir.
Hasta bu konuda cevap almak isteyen konumundadır. Maalesef söylenmesi
gereken bir durumda başağrısının %1 den az bölümünü kafa yapısı içersindeki
bölümünü tümör kist gibi nedenler oluşturmaktadır.
Başağrısı çeken bir hasta ağrısının özelliklerini doktoruna ayrıntılı bir şekilde
anlatmalıdır. Başağrısı sebebin ortaya çıkarılmasında bu anlatım çok
önemlidir.Çünkü tüm başağrısını oluşturan nedenlerin karakteristik özellikleri
söz konusudur. Günümüzde başağrısı nedenlerinin başında da ağrı kesicilerin
uygunsuz doktor kotrollerinin dışında kullanılması ve tüketilmesidir.
Unutulmaması gereken uzun süreli ağrı kesici kullanımlarında ve uygunsuz
kullanımlarında tedaviye drençli başağrılarının gelişebileceğidir.
Migren denilen ağrılar kafa yapısı içersindeki damarsal yapılardan
kaynaklanan ağrılardır. Migren ağrıları tür türdür. Ve migrenin karakteristik
özellikleri olduğu gibi aynı zamanda migren türlerininde karakteristik özellikleri
mevcuttur.
Başağrısında en önemli konu hastanın kendini doktor karşısında ifade
edebilmesidir. Ancak maalesef hastalarımızın ifade etmekte zorlukları
bulunmaktadır.
Başağrısı tedavisi nedene yönelik yapılmak zorundadır.Yani Başağrısını
oluşturan neden ortaya konulmalıdır. Bu neden bazen birden fazla olabilmekte
ve birbirini tetikleyici olarak karşımıza çıkabilmektedir. Nedenin birden fazla
olması başağrısı türününde birden fazla olduğu anlamına gelebilmektedir. Bu
hastalarda tedavi daha uzun süreli olmak zorundadır. Başağrısında
hastaların bilmesi gereken birkez doktora gittim, başka başka doktorlara gittim
fayda alamadım dan ziyade başağrısı sorununun hekim ile uyumlu bir çalışma
sonucunda çözülebileceğine inanmaları olmalıdır. Böylece nedenlerin daha net
ortaya konulması ve bu nedenlere müdahale edilmesi söz konusu olacaktır.
VASKÜLİTLER
Baş ağrılarının nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkarlar. Damar iltihabı
olarak tercüme yapılabilir. Ancak bu iltihaplar mikrobik karakterden ziyade
kimyasal tarzda iltihaplardır. Daha çok 20-40 yaşlarında bayanlarda
gözükürler. Vucut direncini düşüren her hangi sebep neden olabilir. Tanı MR
inceleme ile konmaktadır. MS en çok karıştırılan durumdur. Tedavisi ilaç
tedavisidir ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.
OKSİPİTAL NÖRALJİ
Baş ağrılarının sıklıkla görülen türlerinden biridir. Boyundn göze gelen şiddetli
ağrı ile karakterizedir. Bulantı,terleme,kusma eşlik edebilir. Tedavisi ilaç
tedavisidir.
PSEUDO TÜMÖR CEREBRİ

Başağrılarının nedenlerinden biridir. Kafa içi basıncın artmasıyla
karakterizedir. Görme alanı kayıplarıyla başlar körlüğe kadar gidebilir. Tanı LP
ile konur. Tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.


Konya Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!