AKUPUNKTUR VE ETKİ MEKANİZMASI

Akupunktur vucudun belli olan noktalarına çeşitli iğneler batırılıp bu ignelerin elle döndürülerek elektrik akımı ile uyarılarak, ısı verilerek veya aynı noktaları iğne yerine lazer ışını ile uyararak yapılan bir tedavi yöntemidir.Çin dilinde Chen-Chin adı verilir.Batı dillerinde ise aqus (igne) punktur (delme) anlamında kullanılmaktadır.

Akupunktur yöntemi 5000 yıllık bir geçmişe sahip olup halen günümüzde başarıyla kullanılmaktadır.Akupunkturun batı dünyası ile tanışması ise ABD başkanını Nixon un 1972 yılında Çin'i ziyareti sırasında Çinlilerin akupunktur tedavisini Nixon ve beraberindeki heyete bir gösteri halinde sunmasıyla başlamıştır.

Nixon bundan çok etkilenmiş ve Amerikaya dödükten sonra Amerikalı doktorları Çin'e göndererek akupunkturu araştırmalarını istemiştir.

Akupunktur günümüzde dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilerek, desteklenen bilimsel bir tedavi yöntemi olarak ilim dalı niteligine ulaşmış ve kendisini kanıtlamıştır.

Halen Fransa, İtalya, Belçika, Çekoslavakya, Macaristan, Amerika, Rusya gibi birçok ülkede faaliyet gösteren akupunktur enstitüleri ve akademileri tıp aleminde kendilerine belirli bir yer bulmuştur.

Tedaviler akupunktur iğnelerinin belirli meridyenler üzerindeki deri noktalarına ve kulağa batırılması, sonrada belirli süreler içinde orada bırakılıp gerekirse elektrikle uyarı yapılmasıyla olur. İğnelerin durumları ile vucutta kalma süreleri, verilen elektrik akımının gücü ile zamanı tedavide büyük etkendir. Akupunktur tedavisinde etkili birinci unsur iğne degil, batırıldığı noktalar ve sonra bu noktaların uyarılmasıdır.

İğneler altın, gümüş veya paslanmaz çelikten oluşabilir. Bu igneler elle döndürülerek veya elektrik akımı verilerek stimüle edilebilir. İğne yerine akupunktur noktalarına lazer ışınıda uygulanabilir.

Eski Çin filozosine göre hastalık vucutta Yin ve Yang dengesinin bozulmasına bağlıdır. Yin negatif yani sedatif güçleri, Yang pozitif yani stimüle eden güçleri temsil eder ve ikisi arasında dengeli bir uyum vardır. Hastalık halinde bu iki güçten birinin digerine göre baskın duruma geçtigi düşünülür. Bu Yin ve Yang iç içedir, birbirinden ayrılmaları imkansızdır. Bu dengesizligin düzeltilmesi seçilmiş akupunktur noktalarının iğnelenmesi ile gerçekleşebilir.

Enerji yani Çince Tsri, iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunu batı tıbbiyle açıklamak istersek simpatik ve parasimpatik sinir sistemiyle kıyaslayabiliriz. Çeşitli enerji kaynakları bulunur. Konstitüsyonel enerji ve besin maddeleri ile alınan enerji gibi. Bu enerjiler arasında devamlı bir bağlılık ve degişme ilgisi mevcut olup, enerji akışındaki aksaklıklar ise hastalıklara sebep olmaktadır. Yani hastalıklar bu dengedeki bozuklukların dışa vurmasıdır. Akupunktur uygulanarak şahıs degişik yöntemler ile meridyenler arasındaki denge bozukluğunu tesbit edip, tedavi etmeye gayret eder. Gaye bozuk olan dengenin düzeltilmesidir.

Enerji kanallarına meridyenler adı verilir. Bu kanalların içinde enerji hiç ara vermeden 24 saat dolaşmaktadır. 6 adet vucudun ön tarafında 6 adet arka yüzünde seyreden ve simetrik 12 çift meridyen vardır.

Akupunktur uygulama alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

Klasik vucut akupunkturu

Kulak akupunkturu

Kafatası akupunkturu

El akupunkturu

Akupunktur uygulama şekilleri ise şöyledir:

Lazer akupunkturu

Elektrostimulasyon

Moksibüsyon

Akupunktur yöntemi hangi bilimsel temeller üzerine oturtulabilir?

Bu konuda pek çok bilim adamı kafa yormuş ve birçok araştırmalar yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre akupunktur yöntemi sibernetik sistemler esasına dayanılarak açıklanabilir. Sibernetik sistemde esas bir amaca ve canlıya istenilen bir işin yaptırılabilmesidir. Akupunktur yöntemi aracığıyla canlı varlılara belirli işler yaptırılabiliyor ve bu iş yapılırken orğanizma sadece kendi olanaklarıyla yetiniyor. Örnegin dışarıdan ilaç verilerek bir destek sağlanmıyor.Onarım işlemi akupunktur noktalarından verilen bir emirle başlatılıyor.

Bazı bilim adamlarına göre Akupunktur yöntemi, organizmanın bozulmuş enerji dengesini düzelterek etkili olmaktadır. Canlı varlıkların yaşamlarını devam ettirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji orğanizma içinde üretilir. Enerji üretiminde besin maddeleri kullanılır. Gıdalarla alınan bu maddeler sindirim sisteminin çeşitli katlarından geçerken birçok sağlığının etkisi altında kalarak en küçük yapıtaşlarına kadar yıkılır.
Organların fonksiyonlarını dengeli bir şekilde yapabilmeleri için anabolizma ve katabolizmanın dengeli olması gerekmektedir. Hayat, hücrelerin var olmasıyla ayrıca görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmeleri ile sürdürülebilmektedir. Çünkü bu küçük bireyler dokuları onlarda aralarına bazı organik ve anorganik maddeleri de alarak organları oluştururlar. Böylece organizma adını verdigimiz çok karışık sistemlerden oluşan harika bir yapı meydana gelir. Bu olagan üstü yapı tek tek hücrelerin oluşturduğu bir bütün, yani canlıdır.

Çinlilere göre enerji ise 2 türlüdür Yang ve Yin

Yang: Aydınlığı anabolik enerjiyi, güneşi, erkegi gösterir

Yin: Karanlığı, katabolik enerjiyi , dişiligi gösterir.

Enerji vucutta üzerlerinde akupunktur noktalarının sıralandığı Yang ve Yin meridyenleri üzerinde dolaşır. Bu iki enerji adlarıyla anılan meridyenler üzerinde denge halinde dolaşıyorsa organlar normal fonksiyonlarını yapabilirler, aksi durumlarda hastalıklar baş gösterir.

Kontrollü Çalışmalarla akupunkturun etkinliginin ispatlandığı bazı Hastalıklar

Ağrılı adet görme(primer)

Allerjik rinit

Baş ağrısı

Boyun ağrıları

Bel ağrıları

Bulantı, kusma

Depresyon

Diş ağrısı

Diz ağrısı

Eklem burkulmasıı

Gastrit, ülser

Bazı felçlerin tedavisi

Esansiyel hipertansiyon

Hipotansiyon

Obezite

Radyeterapi ve kemoterapinin yan etkilerinin azaltılması

Romatoid artrit

Sigara bağımlılığı

Sırt ağrısı

Tenis dirsegi

Tüp bebek tedavisinde

Yüz ağrısı


İstanbul Biyokimya Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!