AMELİYATSIZ MİYOM TEDAVİSİ

Magnet rezonans rehberliğinde ses dalgalarının fokuslanması (high-intensity focused ultrasound guided by magnetic resonance (MR-HIFU) işlemi binlerce hastada başarı ile uygulanmıştır.Narkoz ve ameliyat gerektirmeyen bu yöntem, doğru seçilmiş vakalarda umut verici gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Dünyada 80 merkezde uygulanmaktadır.

Teknoloji ve Yöntem

Ses dalgaları (akustik enerji) miyom içine hedeflenir ve kücük bir alana fokuslanır. Miyom dokusu yüksek enerji 60-70 °C´ye kadar ısınma yolu ile tahrip edilir. Çevre doku veya cilt hasar görmez. Hedefi çok hassas bir şekilde görebilmek için magnetrezonans tomografisi (MRT) devamlı olarak kullanılır. Bu şekilde tedaviyi planlamak, hedef dokuyu tespit etmek ve miyom çevresindeki önemli organları (mesela sinirleri) korumak mümkün olmaktadır. MRT vücuttaki ısı değişimlerini gösteren tek muayene yöntemidir. Devamlı görüntü veren bu ısı haritası ile gerekli ısıya ulaşılması ve bunun aşılmaması sağlanır. Ayrıca dokunun yeterince tahrip edilip edilmedigi kontrol edilir.Bu işlem radyasyonsuzdur ve anında görüntü sağlar.İşlem esnasında hafif bir ağrı kesici veya sakinleştirici uygulanır. Yaşam kalitesinin arttırılması, masrafları azaltılması, ağrı hissinin azlığı, asıl işlemin 2 saat kadar sürmesi, hastanın hastahaneyi ayni gün terk edebilmesi, hastaların hemen normal hayatlarına geri dönebilmeleri gibi nedenlerle iyi seçilmiş vakalarda tercih sebebidir.

Bu yöntemin üstünlükleri nelerdir:

Asıl işlem 2 saat kadar sürer.

Karında kesi ve anesteziye gerek yoktur.

Ayaktan tedavi yapılabilir. Hastanede kalmayı gerektirmez.

İyileşme zamanı kısadır. Hasta hızla normal hayata dönebilir.

Tedavi masraflarını azaltır.

Hastaların hamileliklerinde problem yaşanmadığına dair çok sayıda rapor mevcuttur.

Hastanın yaşam kalitesi en maksimum düzeyde korunmaktadır.

Akustik tedavi hangi miyom hastalarına uygulanabilir?
ENDİKASYONLAR
Miyom şikayetleri (semptomlar) var ise Miyomun boyut ve pozisyonu MR-HİFU cihazının ulaşacağı mesafede ise Myom adedi 5 in altında ise Miyom büyüklüğü 10 cm ve 10 cm altında ise Hasta ameliyatsız tedavi yöntemini arzu ediyor ise

Akustik tedavi hangi tip miyomlara uygulanamaz?
KONTRENDİKASYONLAR

Kötü huylu tümörler
Hamilelik
Akut enfeksiyonlar
5 den fazla miyom (kısmi kontrendikasyon)
10 cm’den büyük miyomlar (kısmi kontrendikasyon)
Ses dalgalarının geçişine engel durumlar (Barsak, büyük ameliyat yaraları, miyomun uzakta veya arka rahim yüzünde olması (kısmi kontrendikasyon)
Saplı miyomlar (kısmi kontrendikasyon)
Kontrast madde alerjisi (kısmi kontrendikasyon)
MR yapılmasına engel diğer durumlar

Miyom şikayeti olan hastaların yüzde kaçı için bu tedavi uygundur?
%25, yani her dört hastadan ancak biri için akustik tedavi gerçek bir opsiyondur.

Akustik tedavi seans kac saat sürer? Hastaya narkoz veya yatıştırıcı verilir mi?
Tecrübeli uzmanlarımız yaklaşık 4 saat süre vermektedir. Bu süre kapalı ameliyata göre daha uzundur. İşlem süresince damar yolu ile yatıştırıcı tatbik edilir.

Hastaların izlemesi gereken yol. NE YAPMALI?

Tarafımdan jinekolojik değerlendirme MR çekilerek miyomun bu yöntemle tedavi ye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi Randevu, vize ve seyahat yatış işlemlerinin organize edilmesi Tedavi sonrası 6., 12. ve 18. aylarda jinekolojik ve gerekirse MR ile muayeneleri


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!