• Anne sütüyle beslenen bebekler mamayla beslenenlere göre bebeklik çağında enfeksiyonlara karşı daha dirençlidirler.

• Anne sütüyle beslenen bebeklerin daha sonraki yıllarda diabet, multiple skleroz, kalp hastalıkları, çocukluk çağı kanserleri gibi bazı hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşüktür.

• Emziren annelerde ileride kemik erimesi, meme, rahim, yumurtalık kanseri gibi hastalıklar daha az görülür. Emziren anneler hamilelikte alınan kiloları daha kolay verirler.

Anne sütünün ekonomik avantajları ise; bedava olması, hastalıkları azalttığı için sağlık masraflarını azaltması, her an hazır ve taze olması olarak sıralanabilir.

Bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü almaları, en az bir yıl boyunca da anne sütü almaya devam etmeleri önerilmektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü vermek, yiyeceklerle enfeksiyon bulaşmasını önler. Allerjen olabilecek maddelerle karşılaşmasını geciktirir.

Anne sütünün enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi hastalıklarını azalttığı çok sayıda çalışmada gösterilmiştir.

• Anne sütündeki antikorlar bebeğe geçerek bebekleri enfeksiyonlara karşı korur.

• Solunum sistemi hastalıkları mama ile beslenen bebeklerde daha sık görülmektedir.

• Mama ile beslenen beklerde 3-4 kez daha fazla oranda ishal görülür.

• Anne sütü alan bebeklerde kulak enfeksiyonlarının daha az görüldüğü gözterilmiştir.

• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde anne sütüyle beslenmenin bebek ölümlerini azalttığı saptanmıştır.

• Ani bebek ölümü sendromu anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülmektedir.

• Anne sütüyle beslenmemin bebeklerde alerji gelişimini azalttığı bildirilmektedir.

• Anne sütü almış çocuklarda diş çürükleri daha az görülmektedir.

• Anne sütü alan bebeklerde, çocukluk çağında obesite görülme olasılığı azalmaktadır. Mama ile beslenen bebeklerde %20-30 daha fazla obesite görülmektedir.

• 15 yaş altı kanserleri anne sütü almış çocuklarda daha az görülmektedir. Mama ile beslenmiş çocuklarda bu kanserler 8 kat daha fazla görülmektedir.

• Anne sütü ile beslenen bebekler erişkin olduklarında tansiyon yüksekliğinin daha az görüldüğü, kalp hastalığı olasılığının azaldığı belirtilmektedir.

• Anne sütü ile beslenen bebeklerde ileride psiklojik sorunlar, davranış sorunları öğrenme güçlüğü gibi problemlerin daha az görüldüğü bildirilmektedir.

• Anne sütü alan bebeklerin ileride daha olgun ve kendine güvenli olduğu diğer bir çalışmada gösterilmiştir.

EMZİRMENİN ANNEYE SAĞLADIĞI YARARLAR

• Doğum sonrası kilo vermeyi kolaylaştırır.

• Emzirme sırasında oksitosin denen bir hormon salgılanır ve bu da rahimin küçülmesini ve eski haline dönmesini sağlar.

• Emziren annede ileride osteporoz (kemik erimesi) gelişme olasılığı azalır.

• Emziren diabetik annelerde insulin ihtiyacı azalır.

• Emziren annelerde ileride meme, rahim, yumurtalık kanseri gelişme olasılığı azalır.

• Emzirme anne ile bebek arasındaki iletişimi arttırır annenin stresini azaltır.


Muğla Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!