Anoreksiya nervoza (yememe hastalığı)
Anoreksiya nervoza (yememe hastalığı)

Genel olarak 12-18 yaşları arasında başlayan ve şişmanlamaya karşı ağır korku yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile belirli bozukluktur. Sıklığı bilinmemekle birlikte eskiden sanıldığı gibi çok nadir bir hastalık değildir. 12- 18 yaşları arasındaki nüfus içinde 1/800-3/100 arasında değişen oranlar bildirilmiştir. Çoğunlukla (%95) kızlarda görülür. Yüksek ve orta sosyokültürel düzeyde daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Toplumsal olarak sayıflığa, inceliğine, şişman olmamaya çok değer veren kesimlerde bu hastalığın sık görüldüğü ve zayıflık şişmanlık konusunda toplumsal değer yargıları ile bir miktar bağlantısı olabileceği ileri sürülmüştür.Son 20-30 yılda görülme sıklığının arttığı sanılmaktadır.
Gelişmekte olan kişilerde, örneğin ergenlik döneminde bu hastalık görülür ise kilo kaybından çok kişinin normal kilo-boy eğrisine kavuşamadığı gözlenmektedir.
Anoreksiya nervozalı 45 tek ve çift yumurta ikizlerinde yapılan bir araştırmada tek yumurta ikizlerinde eş hastalanma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek bulunmuştur.
Kilo kaybı genellikle birincil olarak total yiyecek alımının yani kalori alımının azaltılması yolu ile olmaktadır. Ancak hastalığın düşünce sistemine ve yaşam biçimine iyice oturması ile sindirimi engelleyici bazı yöntemler, örneğin müshil alımı ya da aşırı egzersiz gibi yollar da kullanılabilmektedir. Ya da istemli olarak, zorlayarak kusma gibi yöntemler kullanılabilmektedir.
Kişilerin vücut ağırlığı ve biçimlerine ilişkin algıları bozulmuştur. Yani beden algısında bozulma vardır. Hastalıkta ölüm ya da sakat kalma görülebilmektedir. Ağır amenoreler (adetten kesilme) ya da menarş (ilk adet) gecikmeleri görülebilir. Anemi (kansızlık), vitamin eksiklikleri, kemik anormallikleri, mide sorunları sıkça görülmektedir.
Psikodinamik açıdan, anoreksiyan nevrozda ağır cinsel çocuksuluk, cinsel ilişki kurma ve gebe kalmaya karşı aşırı korku, büyüme, anneden ayrılma bireyleşmeye karşı aşırı korku gibi çekirdek çatışmalar tanımlanmıştır. Sanki bir deri bir kemik kalarak bütün cinsel çekicilikten ve cinsel isteklerden arınmış olmaktadırlar.
Anoreksiya nevrozalı çocuk ve delikanlıların ailelerinde kontrollere göre daha fazla ölüm ve ayrılma, ruh hastalığı, alkol ve kumar sorunu ve başka önemli aile sorunları olduğu bildirilmiştir.


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!