Pozitif ANA Testi: Bağışıklık Sisteminiz Hamileliğinizi Etkiliyor mu?

ANA teriminin açılımı antinükleer antikordur ve kişinin kendi vücudunun bir parçası olan hücrelerin çekirdeğine yapışan ve yabancı hücre olmayan antikorlara denmektedir. Sebebi açıklanamamış Tüp Bebek başarısızlığında veya tekrarlayan düşük yaşamış hastalarda herhangi bir otoimmün hastalık belirtisi de olmadan ANA pozitifliği ile kliniğimize başvuran hastalar oldukça fazladır az değildir. ANA pozitifliğinin tek başına bulunması yine de bağışıklığa bağlı gebelik kaybının yaşanması olasılığının yüksek olması demektir. Tekrarlayan düşükler yaşayan hasta oranının genel nüfustan daha fazla pozitif ANAya sahip olma olasılığının yüksek olması da bu bulgularla da desteklenmektedir. ANAnın ATA (antitrioid antikor) ile birlikte pozitifliği ise trioid işlevleri normal olduğunda bile bu hastalarda gebelik kaybı olasılığının artması anlamına gelmektedir. Bu bağlantının sebebi tam olarak net değildir, fakat bu antikorların rahime tutunan embriyoya yapıştıklarına ve böylece embryonun yok olmasına neden olacak immün hücrelerinin istilasına yol açıklarına inanılmaktadır.

DÜŞÜKLERİN İMMÜNOLOJİK SEBEPLERİNİN TEDAVİSİ

Pozitif ANA souçlarına göre hareket ederek infertilite tedavilerinde tekrarlanan düşükleri engellemek için hastaları bağışıklık ile alakalı düşüklere göre tedavi etmek çok önemlidir. Birçok uygun tedavi bulunmaktadır ve bunlar da altta yatan başka otoimmün hastalık belirtileri olmasa da yine de uygulanmalıdır. Elbette bir otoimmün hastalık saptanırsa hastanın hamileliğinin immün reddiyle birlikte hemen tedavi edilmelidir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!