Artroskopik cerrahi son yıllarda giderek kullanımı artan ve hemen hemen tüm eklemlerde yapılabilen cerrahi bir işlemdir. Artroskopik cerrahide, ilgili ekleme 0.5 -1 cmlik 2-3 delik yardımı ile girilerek eklem içi sorunların görüntülenmesi, muayenesi ve tedavisi sağlanmaktadır. Artroskopik cerrahide eklem içi yapılar, eklemin içine girilen ince boruların ucundaki kameralar yardımı ile büyütülerek görülebilmesini yanında kameranın açıları yardımı ile eklemin en uç köşe noktaları dahil görülebilmektedir ki bu açık cerrahide bile mümkün olamamaktadır. Açık cerrahi işlemlerde ekleme ulaşmak için yapılan kesilerin büyük olması nedeni ile ameliyat sonrası dönemde hem ağrı daha fazla olmakta hemde bu dokuların iyileşme süreci gerekmesi nedeni ile iyileşme ve hareket verebilme süreleri uzayabilmektedir. Artroskopik cerrahide ise tüm işlemler 0.5-1 cm lik kesilerden açılan deliklerden yapıldığı için hem iyileşme hızlı olmakta hemde ameliyat sonrası ağrı daha az olmaktadır. Ayrıca eklem hareketlerine de daha erken başlanabilmektedir. Tüm bu avantajları nedeni ile bir çok artroskopik işlemde hastanede kalış süresi en fazla 1 gece olmaktadır.

Öncelikle diz artroskopisi ile başlayan artroskopik cerrahi işlemler günümüzde, ayak bileği, omuz, dirsek, elbileği ve parmak eklemlerinde de başarı ile uygulanmaktadır. Her eklem için ayrı bir düzenek ve farklı artroskopi el aletleri gerekmekte olup Florence Nightingale Grubu bünyesinde hastanemizde tüm eklemlerde artroskopik cerrahi yapılabilecek teknoloji ve donanım en üst ve güncel seviyede sağlanmıştır.
Artroskopik cerahi ünitemizde en sık uyguladığımız artrokskopik cerrahi girişimlere örnekler verecek olursak;

Diz Artroskopisi ile, meniskus ve kıkırdak yırtıkları ve hasarlarının cerrahi tedavisi, ön çapraz bağ, arka çapraz rekonstruksiyonları, mozaikplasti işlemleri, diz-içi kırıkların artroskopik cerrahi yardımlı tedavileri, diz kapağı yerleşim problemlerinin tedavisi ve plika hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır.

Omuz artroskopisi ile; rotator manşet yaralanmaları, Bankart lezyonları, tekrarlayan omuz çıkıkları, biseps tenosinovitleri, kalsifik tendinit hastalıkları, omuz impingement hastalıklarının artroskopik cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Ayak bileği artrroskopisi, merkezimizde ayak bileği gibi dar eklemleri incelemede kullanılan özel artroskop dediğimiz daha küçük ve ince görüntüleme ve cerrahi aletleri ve donanımları ile artroskopik eklem kıkırdağı ameliyatları, artroskopik sinovektomi, eklem debridmanları, ayak arkası artroskopileri, ayak bileği ön ve arka sıkışma hastalıkları, mozaikplasti işlemi ve bağ onarımları artroskopik cerrahi ile yapılabilmektedir.

Kalça artroskopisi ile kalça eklemi sinovitleri, labrum yırtıkları, kalça eklemi kıkırdak sorunları ve kalça sıkışma hastalıkları özel artroskopi aletleri ve özel traksiyon masası donanımları ile gerçekleştirilmektedir.

Dirsek artroskopisi ile dirsek içi kıkırdak sorunları, sinovitleri ve eklem içi serbest fragmanların çıkarılması cerrahileri yapılabilmektedir.

El bileği artroskopisi de özel donanım ve aletler gerektirmekte olup mevcut olan bu donanımla el bileği sinovitleri, ganglionları, Triangular Fibrokartilaj yırtıkları, eklem içi kıkırdak hasarları ve artroskopik yardımlı eklem içi kırıkların tedavileri başarı ile yapılmaktadır.

Ayrıca parmak eklemlerini ilgilendiren hastalıklarda, karpal tünel ve tarsal tünel hastalıklarının tedavilerinde artroskopik cerrahi, artroskopik ve endoskopik cerrahi başarı ile uygulanmaktadır.

İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!