Sigara kullanımından sonra kanser oluşumunu kolaylaştıran en önemli faktörlerin aşırı kilo, obesite ve fiziksel aktivite azlığının olduğu Amerika ulusal kanser enstitüsünün son raporunda açıklandı. Genetik eğilimin kanser oluşumunda katkısının %10’u geçmediği , genellikle yaşam biçimi, beslenme , sigara kullanımı, aktivitenin kanser oluşumunda önemli ölçüde katkısının olduğu bilinmektedir. Bütün Dünya’da yıllık kanser görülme sıklığının 13 milyon kişi olduğu ve yaklaşık 10 milyon kişinin kansere bağlı öldüğü tahmin edilmektedir.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre sigara kullanımının azaltılması kanser tarama programlarının yaygınlaştırılması ve kanser konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması çabaları sonucunda kansere bağlı ölüm oranlarında erkek ve kadınlarda son 8 yıllık dönemde kayda değer azalma gerçekleştiği gösterildi. Aynı raporda Amerikan toplumunda her 3 kişiden 2 ‘sinin aşırı kilolu ve obes olduğu , ayrıca toplumun yarıdan çoğunun günlük düzenli fizik aktiviteden kaçındığı ve bu faktörlerin kanser oluşumunda sigara kullanımından sonra kanser oluşumunda en önemli faktörler olduğu açıklandı.

Sigara kullanımının %40’ lara ulaştığı ülkemizde beslenme alışkanlıklarında değişmeler , fiziksel aktiviteden uzak yaşam yakın gelecekte kanserle mücadelede bu faktörlerin kanser hastalığının oluşumunda öncü etmenler olacağını göstermektedir. Bu bakımdan aşırı kilo, obesite ve fiziksel aktiviteden uzak yaşam biçiminin sağlıklı yaşamın önünde sigaradan sonra en önemli faktörler olacağı muhakkaktır.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!