Aşırı terlemede sempatik sinirlerin kesilmesi yöntemi olan endoskopik torasik sempatektomi çok tartışılan, eleştirilen ve bazı yan etkileri olan bir cerrahidir. Hem el, hem koltuk altında aşırı terlemesi olan hastalarda, uygun hasta seçimi sonrası, oluşabilecek yan etkilerin de hasta ile iyice tartışılması sonrası yapılabilecek bu müdahale, yalnızca koltuk altı terlemesi olan hastalar için çok aşırı, gereksiz büyük bir müdahaledir. Çünkü, koltuk altı ter bezlerinin çıkarılmasıyla yapılabilecek çok daha küçük ve yan etkisiz bir müdahale ile bu sorun çözülebilmektedir. Koltuk altı ter bezleri temizlenmesi, liposuction yapar gibi ter bezlerinin emilmesiyle, ter bezlerinin kürete edilerek, yani kazınarak dışarı alınması ile veya bu ter bezlerinin cerrahi yöntemle çıkarılması ile yapılabilir. Suction ve küretaj yöntemlerinde ter bezleri tümüyle ortadan kaldırılamadığı için sonuçlar çok değişik düzeyde olabilmektedir ve bu müdahalenin garantisi yoktur,tekrarlama riski yüksektir. Ter bezlerinin çıkarılması ise iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisinde terbezlerini içeren derinin de genişce olarak çıkartılması işlemi uygulanmaktadır. Ancak bu yöntemdeskar dokusu kalması ve bir kısım deri kaybı olduğu için kol hareketlerinde az da olsa kısıtlanma olması gibi sorunlar vardır. Bu nedenle önerilmemektedir.
Diğer ve çok etkili bir yöntem ise yalnızca ter bezlerinin çıkartılmasıdır. Derinin hemen altında deri ile deri altı yağ dokusu arasında yerleşmiş olan ter bezlerinin deneyimli cerrahlarca ince bir cerrahi ile temizlenmesi sonucu hastalar aşırı terleme sorunundan tümüyle kurtulabilirler. Çok küçük bir yaradan yapılabilen bu operasyon sonrası hastalar ilk bir hafta kadar spor yapamamak , yükseğe uzanamamak gibi aşırı kol hareketi kısıtlanması dışında bir sorun yaşamamaktadırlar ve bir hafta - on gün içerisinde normal yaşantılarına dönebilmektedirler.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!