Az görme nedir?

Kişinin günlük hayatını engelleyecek seviyedeki görme kaybı olarak tanımlanabilir. Bu durumda, kişinin görmesi standart gözlük, kontakt lens ve diğer metodlarla istenilen düzeye artırılamamaktadır. En sık nedeni bir yaşlılık hastalığı olan Yaşa-bağlı makula dejenerasyonudur (sarı nokta hastalığı). Bunun yanısıra glokom (karasu), şeker hastalığı, göz yaralanmaları da diğer nedenler arasındadır. Az görme hali körlük değildir ve kişi farklı yöntemlerle kendine yeter bir hale getirilebilir.

Az görmenin rehabilitasyonu (Az görmeye yardım, Low Vision Aid)

2 temel metod vardır:

1. Optik dışı yöntemler: Büyük yazılı saatler, telefonlar ve özel olarak basılmış kitaplar ile az gören kişi daha rahat bir şekilde görebilir.
2. Optik metodlar: Buradaki en temel prensip büyütmedir (magnifikasyon). Bu cihazlara "az görmeye yardım cihazları" denir. Bu cihazlarla görüntü büyütülerek ağ tabakanın sağlam alanlarına düşürülür ve böylece kişi daha net görebilir. Tipleri;
a. Büyüteçler
b. Gözlüğe takılabilen yüksek numaralı büyütücü camlar
c. Teleskoplar (teleskopik gözlükler)
d. Elektronik- kapalı devre televizyon sistemleri

Özellikle büyütücü gözlüklerle okurken odaklamak için okunacak şeyi göze oldukça yakında tutmak gerekir. Yazıyı göze yakın tutmanın veya televizyona yakından bakmanın az gören kişilere herhangi bir zararı yoktur.
Detaylı yapılacak bir az görenlere yardım muayenesi sonrası kişi için en uygun metod belirlenebilir. Seçilen yöntemin başarısı için hastanın motivasyonu çok önemli bir noktadır.

İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!