Ayırıcı tanıda üroloji uzmanının detaylı fizik muayenesi, hormon analizi ve gereken vakalarda genetic analiz önemli yer tutmaktadır. Sonuçların da profesyonel olarak yorumlanması ve baba adayına ve çifte neden nedir, tedavi opsiyonları nelerdir, başarı şansı ne kadardır detaylı olarak anlatılması gerekmektedir.
IMSI (high magnification ICSI = büyük büyütmeli mikroenjeksiyon)
Şiddetli erkek faktörü olan infertil çiftlerde uygulamaya giren son derece etkin olan bir yöntemdir. Bu yöntem henüz yeni bir uygulamadır ve dünyanın seçkin birkaç merkezinde uygulanmaktadır. Yeni olmasının yanında sonuçları net şekilde değerlendirilmiş ve etkinliği kanıtlanmıştır. Mikroenjeksiyon işleminde kullanılacak spermin en ileri teknolojik imkanlar ile binlerce kat büyütülerek incelenmesini ve böylelikle en iyi spermin seçilmesini sağlamaktadır. Bu işlem için özellikli bir mikroskop kullanılmaktadır. Bu özel mikroskop ciddi maddi yatırım gerektirmesinin yanı sıra kullanımı için belirgin bir eğitim sürecine ve deneyime ihtiyaç vardır.
Mikroenjeksiyon işleminde her bir olgun kadın yumurtası bir adet sperm ile döllenmektedir. Embriyo kalitesini belirleyen yumurta ve sperm kalitesidir. Döllemede kullanılacak spermin seçimi de hayati önemlidir. Eğer sperm dölleme kapasitesi en iyi olan ve genetik olarak en kaliteli sperm seçilirse işlemde döllenme oranı yüksek, embriyo kalitesi yüksek, gebelik oranı yüksek ve gebelik kaybı oranı düşük olmaktadır.
Normal mikroenjeksiyon sisteminde sperm 100 ila 400 kat büyütülerek seçilmektedir. Büyük büyütmeli mikroenjeksiyon yani IMSI’de sperler 1600 ila 7000 kata kadar büyütülerek son derece titiz ve sperm başındaki bazı özellikler detayla incelenerek seçilmekte ve mikroenjeksiyon uygulanmaktadır.
Polarize Mikroskop ile Spermin Seçimi
Yeni bir diğer teknik; mikroenjeksiyon esnasında spermin polarizan mikroskop altında incelenip baş kısmındaki parlaklığa göre değerlendirilerek seçilmesidir. Son çalışmalarda morfolojisi normal olan spermlerde daha yüksek oranda parlaklık saptanmıştır. Bu yöntemle genetik altyapısı daha sağlıklı ve kaliteli sperm seçilebilmektedir.
Azospermi tanı ve tedavisi ile ilgili olarak unutmayınız !!!

 • Her vaka kendi içerisinde detaylı analiz edilmelidir.
 • Birçok vakada son derece yüksek başarı ileri teknoloji ile elde edilebilmektedir.
 • Bazı vakaların tüp bebek işlemi öncesi çeşitli destek tedaviler alması başarı şansını artırır fakat bunun da kişiye özel planlanması gerekir.
 • Yetersiz teknik ile yapılan bir testis biyopsisi (testisten parça alınarak incelenmesi) sonucunda sperm bulunmaması umutsuzluğa ve tedavilere küskünlüğe yol açmamalıdır. Çünkü; yetersiz teknik ile doğru alandan örneklem yapılmadı ise yada örnek iyi incelenip sperm olmasına rağmen bulunamadı ise sanki bir daha iyi sonuç alınamaz izlenimini verebilir.
 • TESE işleminden sonra tüp bebek laboratuarında alınan parçanın incelenip spermin bulunması özel uzmanlık gerektirir. Yetersiz teknik ve detaylı olmayan analiz ile örnekte sperm olmasına rağmen sperm bulunamayabilir. Hiç bir sperm hücresi gözden kaçırılmadan işlem için hazırlanabilmektedir.
 • TESE işleminin mümkün oldukça az hasar ile yapılması son derece önemlidir. TESE ile elde edilen spermler için daha hassas teknikler kullanılarak işlemler yapılmalı ve sperm seçimi için özel uğraşılmalıdır. Yeni bir teknoloji olan polarize mikroskop ile sperm parlaklığı değerlendirilerek sperm seçilmektedir
 • Bazı vakalarda azosperm olmasa da çeşitli nedenlerle örneğin spermin yoğun özel bazı şekil bozuklukları, spermin hareketinin hiç olmaması (immotile sperm) gibi nedenler ilede aspirasyon ya da biyopsi ile yani PESA, TESA, TESE ile sperm alınması ve bu spermlerin mikroenjeksiyon için kullanılması gerekebilir. Bu durum merkezin tecrübesi ile ilgilidir.
 • İyi şartlarda ileri teknikle yapılan işlemlerde olgun spermler bulunup düzgün uygulandığında sperm sorunu olmayan vakalar ile nerede ise eşit yüksek gebelik oranlarına ulaşılmaktadır. Çünki her bir yumurta tek bir sperm ile döllenmektedir ve döllenmede esas düzgün seçilmiş sperm içerisindeki genetik yapıyı yumurtaya aktarmaktır.
 • TESE de elde edilen spermler belli kurallar çerçevesinde dondurulabilir, bu konuda özel tekniklerin kullanılması gereklidir.
 • Başarısız tedavi sonrası yeni işlem için en az 6 ay beklenilmesini öneriyoruz, bu süreç testisin zarar görmemesi ve kendisini yenilemesi için gereklidir.
 • Azospermi vakaları ile ilgili olarak Avrupa ve Amerika’da konusunun lideri bilim adamları ile birçok projede başarılı sonuçlar alınmıştır ve devam eden projelerimiz vardır. Amacımız en ileri teknik ile en yüksek başarı oranlarını çiftlerimize vermektir.

Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!