Bademcik sorunları ve çözümü
Bademcik sorunları ve çözümü

ÇOCUĞUNUZDA BADEMCİK AMELİYATI KÂBUS OLMASIN

Çocuktaki bademcik ameliyatı ailelerin korkulu rüyasıdır. Bademcik ağız içinden bakıldığında boğazın son kısımında, sağda ve solda yerleşim gösteren dokulardır. İltihabi durumlarda kırmızı ve şişkin bir hal alırlar. Bazen üzerlerinde beyaz veya sarı renkte değişimler gözlenebilir. Bu enfeksiyon sıklıklarının artması veya çocuğunuzda gece nefes alıp vermesini engelleyecek düzeyde tıkanıklık yaratması gibi durumlarda ameliyat kararı verilir. Bu karar en çok aileleri endişelendirir. Gözünün içi gibi baktıkları evlatları için bir karar vermek durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Endişe duymaktadırlar. Neticede bir ameliyat olayı söz konusudur. Üstelik görsel ve yazılı basından nadirde olsa zaman zaman bu tür ameliyatlarla ilgili olumsuz yazılar okumuşlar ve beyinin bir köşesinde bunlar yerleşmiştir. Bu karşılaşılan durumla baş edebilmek ve ameliyata karar verebilmek için bir takım unsurların yerine gelmesi gerekir. Önce ameliyat kararından emin olmaları gerekmektedir. Gerçekten, ameliyat kararı doğru verilmiş midir?

Ameliyat için belirlenmiş uluslararası kullanılan kriterler mevcuttur. Bu kriterler şunlardır;

1. Kronik Tonsillit: Yeterli medikal tedaviye rağmen sık tekrarlayan bademcik iltihapları ameliyat sebebidir. Bademcik iltihapları bir yılda 7 ya da daha fazla bademcik İltihabına sebep oluyorsa veya toplam iki yılda her bir yıla düşen 5 kez, ya da toplam 3 yılda her biri yıl için 3 veya daha fazla bademcik iltihabı geçirilmesi.

2. İleri derecede büyüklük: üst solunum yolu tıkanıklığına sebep olup uykuda solunum durmalarına neden oluyorsa, şiddetli disfaji (yutma sorunu ), uyku bozuklukları veya kalp ve akciğer problemlerine yol açıyorsa veya başka ciddi bir hastalığa davetiye çıkarıyorsa.

3. Bademcikte apseleşme: (Peritonsiller apse) cerrah tarafından belgelenerek, medikal tedavi ve apse boşalmasına yanıt vermiyorsa, cerrahi süreç akut aşamada yapılabilmektedir.

4. Streptokok mikrobu Taşıyıcı bademcik : A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu barındıran ve beta-laktamaz dirençli antibiyotiklere yanıt vermeyen kronik veya tekrarlayan tonsillit

5. Tek taraflı Büyüklük: Tek taraflı tonsil (Ayrıntılı tetkiklerle beraber)

6. Ağız çene gelişimini bozacak düzey: Diş hekimi (ortodontist) tarafından belgelenmiş ağız-yüz (ağız-yüz) farklı orantısal bozukluk veya gelişimini etkileyen neden.

Eğer ameliyat konusunda, konulan teşhis konusunda artık tereddüttünüz yoksa 2. Büyük sorun nerede, ne gibi yöntemler ile hangi doktora ve ne zaman yaptıracağınız konusunda endişelerdir.

Hekim faktörü en önemli faktörlerden biridir. Basit olarak görünen bu cerrahi yöntem çok azda riskleri de olsa bazen durumu kâbusa döndürebilmektedir. İlk önce çocuğunuzu emanet edeceğiniz hekim, yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip midir?

Hekim seçimini tamamladıktan sonra, bademcik ameliyatı ile ilgili değişik cerrahi yöntemler olması kafanızı karış olabilir. Bilmediğiniz yöntem ve sonuçlar için bir karar vermeniz gerekmektedir. Bademcik ameliyatlarında uygulanan pek çok cerrahi teknik mevcuttur. Cerrahın alışık olduğu kolaylıkla uyguladığı yöntemi, tecrübesi ile birleştiğinde ameliyatta başarılı olmaktadır. Bu nedenle yöntem konusunda hekiminize güvenmeniz daha doğru olacaktır.

Önce yapacağınız iş deneyimli bir cerrah bulmak olsun. Kullanılan tekniğin karmaşasına girmeyin. Güvenilir ortamlarda, iyi hastane şartlarında ve kaliteli anestezi ekibiyle hem risk faktörleri azalacak, hem de tereddüt ve endişeleriniz ortadan kalkacaktır.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!