Cezalandırıcı olmayan, ancak çocukların düşüncelerini ifade etmeye yüreklendirildiği ve kendilerini karar verme sürecinin parçası hissettikleri yapılandırılmış bir ortam vardır.

Gerçekçi olmayan kısıtlamalar, talepler ya da uygunsuz baskılar yoktur.

Bağımsız problem çözme için yüreklendirilir. Okul öncesi çocuklar fermuar çekme, ayakkabı bağlama, masa hazırlama vb. konularda kendine yeterli olmaya yüreklendirilir. Daha büyük çocukların sorunlar üzerine düşmeleri beklenir.

Herkesin yapabileceği türden yanlışlar hoş görülür.

Yergi yerine övgüye odaklanılır.

Çocuğun konuşmasını düzeltmek yerine genişletmeye önem verilir.

Erken okuma, yaşından önce bazı şeyleri başarma konusunda zorlama yoktur.

Ailenin tüm bireyleri arasında iyi bir iletişim vardır.

Ev de aşırıya kaçmayan, dengeli bir disiplin vardır.

Sadece söz değil , davranışlar da da iyi örnek olan ebeveynler vardır.

Çocuk şiddetten korunur, asla tehdit edilmez.

Çocukların sorunları ciddiye alınır , korkuları küçümsenmez.

Aile küçültülmüş toplum demektir . Aile yapısını sağlam kurmuş , huzuru yakalamış toplumlar tarih boyunca uzun yaşamışlardır. Aile içi iletişim ve çocuğun aile içinde mutlu ve huzurlu olması çok önemlidir.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!