Bazen insan isminin altında ezilir
Bazen insan isminin altında ezilir

İsimlerin anlamlarına baktığımızda geçmişin günümüze aktarımını, şimdiyi anlamlı kılmayı, geleceğe dair her türlü temenninin, umudun ve inancın etkisi dikkati çekmektedir. Araştırmalar, toplumsal ve kişisel algılamada, isimlerin geleceği biçimlendirmede aktif bir rol üstlenebileceğini göstermektedir.

Ünlü sanatçıların, tarihe geçmiş kişilerin, yetenekli sporcuların, destan kahramanlarının isminin çocuklara verilmesinde, ismi verilen kişinin başarılarını, ününü, saygınlığını gelecekte ismi taşıyan çocukta görme isteğinin payı olduğu düşünülmektedir.

Bazen ebeveynlerin hayallerinin, bazen siyasi ve ideolojik görüşlerinin de isim yoluyla hayata kazandırıldığı; bazen de çocuklara aile büyüklerinin isimlerinin verildiği gözlenmektedir. Ancak çocuğa isim verirken özenli davranmak önemlidir. İsmin moda olması, içinde taşıdığı özel anlam bazen çocuğa zarar verebilir.

Çocuklar farklılıklara karşı dikkatlidirler. Cinsiyete uygun olmayan isimler, söylenmesi zor olan isimler, farklılık barındıran isimler akranlarının kendilerine lakap takması, alay konusu olması ile sonuçlanabilir ve çocuğun duygusal anlamda olumsuz etkilenmesine yol açabilir.” İsim de insana sorumluluk yükleyebilir “İsimle birlikte çocuğa daha doğduğu andan itibaren yüklenen bir takım sorumluluklarda duygusal yük olabilir. ‘Kaybedilen kişiyi yaşatmaya çalışma’, ‘onun kadar başarılı olma’, ‘onun kadar güçlü olma’ düşüncesi ve bunun için çabalama oldukça güç bir iştir. Bununla birlikte ismin içinde barındırdığı özelliğe uygun olmaya kişilik özellikleri yaşam boyu kişiyi olumsuz anlamda etkileyebilir. Örneğin; içinde gücü sembol eden bir isme (Yiğit, Demir, Kaya, Güçlü, Kudret vb.) sahip bir kişinin kendini yetersiz, güçsüz hissetmesi gibi.”


Samsun Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!