İmmün sistemin gelişimi yaşla birlikte tamamlandığı için bebek ve çocuklarda immün sistemin bazı farklılıkları vardır. Bebeklerde antikor yanıtları tam olgunlaşmamıþtır. Sağlıklı yenidoğanlarda IgA ve IgM düzeyleri yabancı antijenlerle henüz karşılaşmamış olması nedeniyle çok düşüktür. IgA düzeyi yetişkin düzeylerine adolesan dönemde ulaşırken, IgM yaklaşık bir yaşında yetişkin düzeyine erişir. IgA ve M'nin tersine

özellikle son trimesterde plasental geçiş nedeniyle IgG annedeki düzeyde iken 4-6 aylarda düşüş gösterir ve 5-6 yaşlarında yeniden erişkin düzeyine çıkar. Yenidoğan döneminde, T ve B lenfositlerin etkileşimi ile difteri, tetanoz toksoidi gibi protein antijenlere karşı antikor oluşabilirken, T hücre bağımsız polisakkarid antijenlere (H.influenza tip B ya da pnömokok) iki yaşına kadar yeterli yanıt gelişememektedir. In vitro T hücre proliferatif yanıtları da

yenidoğan döneminde normalden daha düşüktür. Gecikmiş tipte hipersensitivite yanıtı

çocuğun antijenle karşılaşmaması nedeniyle genellikle bir yaşına kadar çok düşüktür.

Yenidoğan döneminde hem enfeksiyonlara yanıt olarak nötrofil üretimi, hem de nötrofil

ve monositlerin enfeksiyon bölgesine kemotaksisinde kısıtlılıklar vardır . “Naturalkiller” hücre aktivitesi ancak bir yaşında yetişkin düzeylerine ulaşmaktadır .


Bursa Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!