Obezite yani şişmanlık, son yıllarda giderek artan çağımızın en önemli sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Obezite; şeker, kalp hastalıkları, hipertansiyon, inme, kanser, kas ve eklem hastalıkları gibi yaşam kalitesini bozan ve hatta kimi zaman geri dönüşümsüz metabolik değişimlere yol açan sorunlara neden olmaktadır.

Beden Kütle İndeksi, bireylerin boylarına göre olması gereken vücut ağırlığının değerlendirilmesinde ve izlenmesinde en yaygın olarak kullanılan kriterdir. BKİ, kişinin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine (kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Obezitenin değerlendirmesinde kullanılan BKİ değerini Dünya Sağlık Örgütü referans kriterlerine göre 18,5-24,9 arası değerler “normal” olarak kabul edilmektedir.

Beden kütle indeksi, olması gereken vücut ağırlığının belirlenmesinde oldukça basit, kolay bir yöntem olmakla birlikte vücut ağırlığının sağlıklı kas dokusu ya da sağlık için tehlikeli olan yağ dokusundan mı oluştuğuna dikkat etmediği için bireysel beslenme durumunu değerlendirirken mutlaka vücut tipine, kas, yağ dokusu gibi vücut bileşimine de dikkat edilmelidir. Yetişkin bir erkeğin vücut yağ oranı %12-18'i ve kadınların ise %20-28 olması beklenir. Vücut yağ oranının erkeklerde %25; kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması obezite ile ilişkilendirilmektedir.

BKİ değerlerinin DSÖ'ne göre sınıflandırılması aşağıdaki tabloda verilmektedir. Yaş ilerledikçe iedal BKİ değeri yükselmektedir. Normal aralıkta olmayan bireyler ile normal aralıkta olupta özellikle bel çevresi geniş olan bireylerin beslenme durumunun değerlendirilebilmesi için mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alması önerilir.

Obezitenin sınıflandırılması

Referans aralık

Zayıflık

<18.5

Aşırı düzeyde zayıflık

<16.0

Orta düzeyde zayıflık

16.0-16.99

Hafif düzeyde zayıflık

17.0-18.49

Normal

18.5-24.99

Hafif şişman / fazla kilolu

≥25.0

Obez / Şişman

≥30.0

1. Dereceden obez

30.0- 34.99

2. Dereceden obez

35.0- 39.99

3. Dereceden obez

≥40.0


İstanbul Diyetisyen uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!