Bel ağrısında güncel fizik tedaviler
Bel ağrısında güncel fizik tedaviler

SPİNAL DEKOMPRESYON SİSTEMİ

Dekompresyon sisteminin arkasındaki bilimsel çalışmalar esas anlamıyla uzay programları ile başlatıldı. NASA uzay araştırmalarında, yerçekiminin olmadığı bir ortamda astronotların omurgaları üzerindeki basıncın azaldığı, disk aralıklarının genişlediği ve bel ağrılarının rahatladığı gözlemledi.Spinal dekompresyon bel ve boyun fıtığı ağrısı çeken bir çok hastanın ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmesi için geliştirilmiştir.

Spinal Dekompresyon Sistemi Nasıl Etki Eder?

Spinal dekompresyon (DRX 9000 cihazı ile) sistemi omurgada seçilen bölgede çekme ve pozisyonlama yaparak vakum etkisi ile disk içi basıncı düşürür.

Böylelikle dereceli olarak incinen disk yeniden toparlanmakta, diskin üzerindeki basınç azaltılarak, sinirlerin üzerindeki baskı hafifletilmektedir. Fıtıklaşan disk materyali geri çekildiğinde omurgadaki bozukluk iyileştirilmiş ve böylece işlevine yeniden kavuşmuş olmaktadır.

Diğer Traksiyon (çekme) Sistemlerinden Farkı Nedir?

Diğer traksiyon cihazlarında vücudun koruyucu mekanizmaları devreye girdiğinden adeleler kasılır. Bu da etkili bir çekme yaratmadığı gibi ağrılara yol açabilir.Dekompresyon sisteminde ise, logaritmik bir eğriyle çektiğinden vücudun koruma mekanizmaları uyarılmaz dolayısıyla adeleler kasılmadan, ağrı yapmadan disklerin içinde, omurların arasında etkili bir negatif basınç oluşur.

Ayrıca disk hernisinin (bel veya boyun fıtığı) olduğu seviyeye özgül uygulama yapılır.Fıtıklaşma hangi omurlar arasında ise veya ağrı hangi seviyeden kaynaklanıyor ise o bölgeye uygulama yapılabilir.

Tedavi Programı Nasıl Yürütülür?

Spinal dekompresyon bir tedavi protokolüdür.İlk olarak hastanın bel veya boyun bölgesine sıcak paket (hot pack) 20 dakika süreyle uygulanır.Sonrasında ayakta hastaya uygun kemerler takılır, tedavi yatağının tabanındaki platforma çıkarılır, hastanın ağırlığına göre uygun tedavi belirlenerek 30 dakika süreyle traksiyon uygulanır.Daha sonra soğuk paketler(cold pack) ve elektroterapi (interferans akım) uygulanır.

Toplam tedavi 1.5 saattir. İlk seanslarda bel daha hassas duruma geldiği için bir bel korsesi ve ağrı kesici ilaçlar verilebilir.

Lomber Disk Hernisi (bel fıtıkları) tedavisi ilk 2 hafta haftada 5'er seans, 2.ve 3. haftası haftada 3'er seans, son 2 hafta haftada 2'şer seans olmak üzere 20 seansta tamamlanır.

Servikal Disk Hernisi (boyun fıtıkları) tedavisi ise haftada 3 gün toplam 15 seansta tamamlanır.


Bursa Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!