Beyin Üçüncü Ventrikül Kolloid (Colloid) Kistleri

Nedir? Üçüncü ventrikül olarak adlandırılan beynin ortasındaki havuzcuğun çatısından köken alan kolloid kistler son derece nadir görülen iyi huylu tümörlerdir. Köken aldıkları hücre tipi tam aydınlatılamamış olsa da mukozalardan salgılanan müsin benzeri kaygan ve yoğun bir salgı üreten kirpikli hücreler içermeleri nedeniyle endodermal kaynaklı oldukları düşünülmektedir.

Hangi belirtiler görülür? Beyin omurilik sıvısının dolaştığı havuzcuk sistemini tıkayarak bu sıvının göllenmesine ve böylece kafa içi basıncının artmasına neden olurlar. Baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kayıpları, çift görme, bazen davranış değişiklikleri ve hatta ani ölüme neden olabilirler.

Nasıl tedavi edilirler? Doğaları selim karakterde olmasına rağmen beyinde bulundukları kritik yer itibariyle teşhis ve tedavileri hayati öneme sahiptir. Mikrocerrahi yöntemler kullanılarak orta hattan ve iki beyin yarım küresi arasından (interhemisferik transkallosal) veya beyin kabuğundan ve yan havuzcuktan ilerleyerek (transkortikal transventriküler) ameliyat edilmeleri ve total olarak çıkarılmaları mutlak tedaviyi sağlar. Göllenen beyin omurilik sıvısının karın zarının altına tahliye edilmesi için uygulanan ventrikülo-peritoneal shuntlar, yani kalıcı tahliye tüp sistemleri ise hem indirek bir tedavi yöntemi olmaları hem de enfeksiyon ve tıkanma riski nedeniyle son yıllarda yaygın olarak uygulanmamaktadır. Son dönemlerde uygulanan endoskopik yöntemde ise kist içeriği çıkarılsa bile çevre kapsül dokusu her zaman çıkarılamadığından kistin nüks etme ihtimali mevcuttur. Ameliyat sonrası olası hafıza kayıplarından korunmak için interhemisferik transkallosal yöntem modifiye edilmiş ve komplikasyonsuz ameliyat oranı artmıştır

Doç. Dr. S. Baki Albayrak

İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!