Yirminci yüzyılın önemli buluşlarından biri olan bilgisayar,insan yaamında giderek önemli bir yer almaya başlamıştır.Çocuk ve genç açısından bakıldığında bilgisayarın, iyi de¤erlendirildiği takdirde eğitim ve gelişime olumlu katkılarının olduğu bir gerçektir.Bilgisayarın çocuk ve gençler üzerindeki olumlu etkilerini kısaca özetlemek mümkündür:• Çocuğu merak ve rekabet duygusuyla cesaretlendirir.• Bilişsel gelişim, planlama ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.• “Bilgisayar destekli eğitim” yoluyla öğrencinin,öğrendiği konuyla ilgili değerlendirmeyi kendi kendine yapmasını sağlar. Böylelikle bilgisayar çocuğa anlama düzeyini belirleme fırsatı verir. Öğrencinin aktif katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte bilgisayar sürekli tekrara elverişli olduğundan sabırlıdır. Süratli geri bildirimde bulunurken, değerlendirmesinde yargısızdır.

• Çocukların bilgisayarla fazlaca zaman geçirmesi çocukların göz sağlığının bozulmasına neden olur, hareketi kısıtlar; çocuğun açık havada
oynayarak kas gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayamamasına neden olabilir, abur cubur yeme alıkanlı¤ı da geliirse kilo artıı görülebilir.
• Sa¤lıklı beden geliimi göstermeyen çocukların kendi bedenlerine yönelik beğenileri olumsuz olacağından dolayı benlik saygıları da düşük olur.
• Yaşıtlarıyla ve aile üyeleriyle zaman geçirmedikleri için sağlıklı sosyalleşmelerini engeller.
• Bilgisayar da TV gibi etkileşimi engelleyen bir araç olduğundan dolayı çocukların kendini ifade etme ve paylaşmlarını azaltacağından dolayı duygusal gelişimlerini de olumsuz etkileyebilir.
• Bilgisayar ile çocukların yaratıcılıkları sınırlanmaktadır. Tahmin edilenin aksine, bilgisayar çok sınırlı bir ilgi alanı
verir ve onun dışına çıkmalarına engel olur.
• Bilgisayar kullanan çocukların daha çok görsel becerileri gelişirken bu arada sözel ifade becerileri, dil becerileri
geri kalmaktadır.
• Bilgisayarın çocuğun hayatına yoğun girmesi, okulda dersi dinlemelerinde ve dikkatlerini sürdürmelerinde sorun
yaratabilir.
• Şiddet ve aksiyon içerikli bilgisayar oyunları, çocuğun üzerinde bazı olumsuz psikolojik etkiler yaratabilir. Bu
tarz oyunlar çocuğun içindeki saldırganlık dürtülerini tetikleyebilir. Çocuk bu oyunlardaki karakterleri ve olayları model
alarak çevresine karı hırçın ve saldırgan davranışı eğiliminde bulunabilir.
• Her çocuk ekonomik nedenle bilgisayara sahip olamadığı için, bilgisayar eşitlikten çok eşitsizliğe neden
olmaktadır. Buna bağlı olarak alt sosyoekonomik çevreden gelen çocuklar, bilgisayar deneyiminden mahrum
kalmaktadırlar.
Bütün bunlar, gelişim düzeyine uygun yoğunlukta, sınırlı kullanıldığı takdirde, bilgisayarın çocukların eğitim ve
gelişimine olumlu katkı sa¤ladığını göstermektedir.
Çocukların Bilgisayarı Daha Etkin Kullanabilmeleri için Anne-Babalara Öneriler:
• Bilgisayar ve internette geçirecekleri süreyi belirleyin ve bu süreyi amasına izin vermeyin. Kurallarınız net
olursa ve çocuk bunu alışkanlık haline getirirse zorluk yaşamazsınız.
• Yaşlarına uygun eğitim programları ve bilgisayar oyunları alın.
• Belli bir bilince ulaşana kadar bilgisayar başında geçirdiği süre kadar yaptığı çalışmaları da denetim altında tutun.
• Çocuklara eğitim hedeflerine uygun yazılımlar alın.
• Çocuğun bilgisayarda yaptığı çalışmaları onunla paylaşın.
• Bilgisayar kullanıcısıysanız evde gereğinden fazla bilgisayar başında zaman geçirmeyerek çocuğunuza olumlu
örnek olun.
• Çocuğunuz internet kullanıyorsa onun için uygun olan sitelerin listesini belirleyerek girdiği siteleri kontrol altına
alın.
Anne-Babalara Çocuklarının Bilgisayarı Faydalı Olacak ekilde Kullanabilmeleri ‹çin Öneriler:
• Bilgisayar ve internette geçirecekleri süreyi belirleyin ve bu süreyi aşmasına izin vermeyin. Kurallarınız net
olursa ve çocuk bunu alışkanlık haline getirirse zorluk yaşamazsınız.
• Yaşlarına uygun eğitim programları ve bilgisayar oyunları alın.
• Belli bir bilince ulaşana kadar bilgisayar başnda geçirdiği süre kadar yaptığı çalışmaları da denetim altında tutun.
• Çocuklara eğitim hedeflerine uygun yazılımlar alın.
• Çocuğun bilgisayarda yaptığı çalışmaları onunla paylaşın.
• Bilgisayar kullanıcısıysanız evde gereğinden fazla bilgisayar başında zaman geçirmeyerek çocuğunuza olumlu
örnek olun.
• Çocuğunuz internet kullanıyorsa onun için uygun olan sitelerin listesini belirleyerek girdiği siteleri kontrol altına
alın.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!