Son dönemlerdeki vahşice işlenen cinayetler toplumun tüm kesimlerinden tepki alıyor. Bu tür cinayetler kader değil; sorunun kesin çözümü kişinin geçmişindeki travmaların giderilmesi ile mümkün.

Doğanın yeniden canlanmaya başladığı, baharın tüm enerjisinin yoğunlaştığı şu günlerde vahşice işlenen cinayetlere tanık olmak, toplumun her kesimini çok derinden etkiliyor; “vahşet” olarak nitelendirilen cinayetler, toplumun her kesiminde derin bir yara bırakıyor ve infiale yol açıyor.

Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor; iki uçlu mizaç bozukluğu olarak da adlandırılan bipolar bozukluğunun kendisinin doğrudan cinayete sebep olmadığını, ancak yanında başka etkenler de varsa cinayet işlenmesine neden olabiliyor.

Bipolar hastalığının toplumda görülme olasılığı %3. Bu oran oldukça yüksek olmasına karşın bipolar hastaların cinayet işleme oranı bu %3’lük popülasyonun % 2 ile 8’inde ortaya çıkabiliyor.

Bipolar hastalarının cinayet işleme nedenlerini ise şöyle: “Çocuklukta ya da erişkinlikte şiddete maruz kalmaları, madde kullanıp kullanmamaları, var olan hastalıkların etkileyen duygusal sorunların olması etkenlerin başında gelir.”

Bipolar Bozukluk Hastası Cinayet İşler mi?

‘Her bioplar bozukluk hastasının cinayet işler’ diye bir kural yoktur. Bipolar bozukluk bir uçta depresyon adı verilen mutsuzluk, ilgi ve istek kaybı, uykusuzluk, enerji eksikliğinin diğer uçta ise çok konuşma, aşırı para harcama, aşırı neşe ve gene uykusuzluğun olduğu manik dönemler ile ortaya çıkmaktadır. Hastalar bu dönemlerin dışında normal yaşantılarına devam etmekte, işlerini, evliliklerini sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle döngüsel bir hastalık olup senede bir kere ataklar gözlenebilmekte, ataklar dışında sağlıklı sosyal bireyler olarak toplumda yaşantı sürdürebilmektedir.

Kişi Bipolar Hastası Diye Cinayet İşlemez!

Bipolar hastasının katil olma ihtimali diğer psikiyatrik hastalıklardan daha fazla değildir. Kişi sadece bipolar hastası olduğu için cinayet işlemez. Bu şeker hastalığı olan bir insanın cinayet işlediğinde cinayet nedeninin şeker hastalığı olduğunu düşünmek gibidir. Aynı şekilde bipolar hastalıklar kadınlarda daha fazla görülmesine karşın şiddet ve cinayetler erkeklerde daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Çocuklukta ya da erişkinlikte şiddete maruz kalmaları, madde kullanıp kullanmamaları, var olan hastalıkları etkileyen duygusal sorunların olması gibi etkenler bipolar hastalarının cinayet işlemelerine neden olabilmekte özellikle madde kullanımının şiddeti ve cinayeti arttırdığı düşünülmektedir.

Sorunun Kaynağı Çözümü Kolaylaştırır

“Benim raporum var ben hastayım” inanışının da gerçeği yansıtmaz. Cinayet işleyen bipolar hastalarının bu fiilleriN hastalıkları ile ilişkilendirilebilmesi için atak döneminde olmaları, cinayeti algı bozuklukları ve paranoid düşünceleri doğrultusunda işlemiş olmaları gerekiyor.

Sorunun çözümü ve yapılması gerekenler ise :“Eğer bir atak döneminde değilse, herhangi bir cinayet işleyen insandan farkı kalmaz. Sonuç olarak bipolar hastaları cinayet işleyebilir ama bu cinayetin hastalığı etkileyen uyuşturucu maddeler, çocuklukta yaşamış oldukları travmalar, erişkin yaşantıda karşılaştıkları ağır duygusal sorunlar ve hastalığın getirdiği algı bozuklukları sonucu olması gerekir. Yoksa bu dönemlerde tedavileri sürdürülerek tekrar eski sağlıklarını kazanmakta ve hastalık ataklarını atlatarak normal yaşantılarına dönebilmektedirler.”


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!