Dikkatli bir muayeneden ve yapılacak tetkiklerden sonra hekiminiz sizlere problemin neden kaynaklandığını anlatacaktır. Çocuk sahibi olabilmek için değişik tedavi yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemlerinin ortak noktası yumurtalıklarda yumurta gelişimini indüklemektir. Bu işleme ovulasyon indüksiyonu denir. Ovulasyon indüksiyonu, yumurtlama problemi olan infertil kadınlarda ovulasyon yani yumurtlamayı sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavidir.
Yumurtlama problemi olan kadınların hepsinde ana sorun yumurtlama olsa da yumurtlamayı engelleyen nedenler farklı olabilir. Nedeni açıklanamayan infertilite olgularında da ovulasyon indüksiyon tedavisi uygulanabilir. Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanabilmesi için kontrollü ovaryen hiperstimülasyon yapılmalıdır. Ovulasyon indüksiyonu protokolüne başlamadan önce, çocuk sahibi olmamanın nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Ovulasyon indüksiyonu başarısını artıracak yaşam biçimindeki değişiklikler de tedavi başarısını etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle tedavi öncesinde ideal kiloya ulaşılmalı (vücut kitle indeksi, 19-24 arasında olmalı), orta derecede fizik aktivite yapılmalı, sigara mutlaka bırakılmalı ve alkol alımı minimuma indirilmelidir.
Ovulasyon İndüksiyonunda kullanılan ilaçlar nelerdir?
Klomifen sitrat (klomen, gonaphene) ilk defa 1956 yılında sentezlenmiş ve takip eden yıllarda klinik uygulamaya girmiştir. Yaklaşık 40 yıldır güvenle kullanılan Klomifen, hormon seviyeleri normal olan anovulatuar infertil kadınlarda ve polikistik overli kadınlarda ilk tercih olarak kullanılan bir ilaçtır. Açıklanamayan infertilitesi olan ovulatuar hastalarda rahim içi aşılama ve birlikte Klomifen kullanımı da oldukça yaygındır. Klomifen ile tedavi gören hastaların yaklaşık %80'inde ovulasyon görülürken, gebelik oranları %25-40 civarındadır. Uygun seçilmiş ve yeterince süre kullanılmış hastalarda CC ile ovulasyon indüksiyonunda spontan sikluslara yakın gebelik oranları elde edilebilir. Gebeliklerin %75-85'i ovulatuar ilk 6 siklus içinde gerçekleşir; bu süreden sonraki gebelik oranları %5'ten azdır. Çoğunluğu ikiz gebelikler olmak üzere çoğul gebelik oranları 56,25 ile %12,3 arasında değişmektedir.
Ovulasyon indüksiyonu için kullanılan bir diğer ajan gonadotropinlerdir. Aslında gonadotropin olarak adlandırdığımız bu ilaçların klinik kullanımda birçok farklı tipi mevcuttur. Her ne kadar farklı tipleri olsa da ortak özellikleri dominant folikülün seçilmesi, tam matürasyonun sağlanması, ovulasyon ile korpus luteum denilen gebeliğin devamı için gerekli olan yapının gerçekleştirilmesidir. Bu amaç için ilk kullanılan ilaç 1954'te menopozdaki kadın idrarından elde edilen human menopozal gonadotropin (hMG)'dir. Tıp ve ilaç bilimindeki ilerlemelerle daha saf ilaçlar ilerleyen yıllarda elde edilmiştir. En son rekombinant teknolojilerin gelişmesi ile tamamen laboratuar ortamında sentezlenen ilaçlar kullanıma sunulmuştur. Hem Klomifen hem de gonadotropinler güvenilirliğini uzun yıllardır kanıtlamış, yan etki profili çok az olan ilaçlardır.

Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!