Giderek artan ve yaşlanan nüfus ile birlikte diz hastalıklarında sayıca ve hasar miktarlarında artışlar gözlenmektedir. Günümüzde spora ve harekete olan talebin artışı ile birlikte hastalar tarafından protez ve metal kaplamalara karşı mesafeli bir duruş izlenmektedir.

Bu konumdaki seçilmiş hastalara biyolojik tedavi alternatifleri kombine edilerek yapılan onarımları Biyo-Dİz başlığı altında değerlendirebiliriz.

Bu tedavi modeli yurtdışındaki araştırma merkezlerinde geliştirilmiş olup alternatif olarak sunulmuş ve başarılı yanları ile bilimsel çevrelerde tartışma konusu haline gelmiştir.

Hasarlanan kıkırdak kesimlerinin sun kıkırdak kaplamalar ile onarılması ağır hasar görmüş menisküslerin yapay menisküs ile değiştirilmesi esasına dayanır. İyileşme süresinin protezlere göre daha uzun olmasına rağmen spor ve duyu gibi avantajları nedeniyle genç aktif hastalarda tercih edilebilinmektedir.

Konan yapay doku parçaları içlerine hücresel tedavilerde kullanılan kökhücre yuvalanmasına izin veren eriyebilir ve doğal biyo-uyumlu materyallerdir.


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!