Genel bir tanımlama ile havayollarının yani bronş ağacının içerden görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında boğaz, gırtlak, nefes borusu ve bronş ağacının anatomisi incelenir. İki tip bronkoskop vardır.

Fleksible (esnek) Bronkoskop FOB : Uzun esnek bir tüptür. İnce bir kalem kalınlığında olup ucunda ışık mevcuttur. FOB' de biyopsi ve yıkama işlemleri için kullanmak üzere kanallar mevcuttur. Esnekliği sayesinde burun ve ağız yolu kullanılarak havayollarına geçilir. Lokal anestezi altında yapılır.

Rijid Bronkoskop: Genel anestezi altında sadece ağızdan uygulanabilen, esnek olmayan açık tüp seklindedir. Genellikle yabancı cisim çıkarılması veya tedavi amaçlı işlemlerde uygulanır.

Bronkoskopi Yapılması gereğiolan nedene, yerleşim yerine ve vakaya göre bronkoskopi seçimi yapılmalıdır.

Bronkoskopi yapılması için pek çok tıbbi neden vardır. 2 ana amaçla yapılır.

TANISAL AMAÇLI olarak sıklıkla; çeşitli nedenlerle çekilmiş akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografide anormal bulguların varlığı, tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük, öksürükle birlikte kan gelmesi ve 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi durumlarda uygulanır.

TEDAVİ AMAÇLI olarak; hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak, trakea ve ana bronşlardan kaynaklanan, hastada aşırı nefes darlığına neden olan iyi ve kötü huylu tümörlerin girişimsel Bronkoskopik uygulamaları (Lazer, Argon plazma koter, Kriyokoter, Elektrokoter vb.) ile çıkarılması, yine trakea ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarına stent takmak, Termoplastı denilen ve ısı yöntemi uygulayarak ileri düzey astım hastalıgı tedavisi için uygulanır.

Bronkoskopi hastanın hekimi ile yüksek düzeyde işbirliği gerektirdiğinden doktorunuza aldığınız tüm ilaçlarınız ve daha önceden var olan hastalıklarınız hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. İlaçlara karşı alerjinizin olup olmadığını da belirtmeniz önemlidir. İşlem öncesi yapılması gerekenler

İşlemden 8 ila 10 saat öncesinden aç kalınır

Tansiyon, kalp ilacı gibi sürekli kullanılan ilaçlar varsa alınabilir.

Kan sulandırıcı ilaç alınıyorsa (Kumadin, Aspirin, Plavix vb) kolayca kanamaya neden olabileceğinden belli bir süre önce kesilmesi planlanmalıdır.

İnsülin veya ağızdan ilaç kullanma ihtiyacı olan şeker hastaları için işlem öncesi ve sonrası doz ayarlaması gerekebilir.

Uygulama sırasında ilaç gerektiğinde uygulayabilmek için damar yolu açılır

İşlem boyunca ksijen düzeyi ve nabız, tansiyon takibi yapılır.

Yatar yada hafif oturur pozisyonda uygulanır.

Bronkoskopi ile ağız veya burun deliğinden geçilir. Bu noktada gerekirse lokal anestezik ile ses telleri uyuşturulur.

Ses tellerinden geçtikten sonra trakea ( ana nefes borusu ) ve bronş yapıları incelenir. Gerek görülürse bronkoskop kanalından yollanacak özel bir cihazla biyopsi alınabilir. Bir miktar tuzlu su verilerek akciğerlerden yıkama materyali alınıp incelemeye yollanır.

Bronkoskopi güvenli bir işlemdir.

Geçici ateş, kanama, nefes darlığı gibi komplikasyonlar olabilir.

Bunlar kolay müdahale edilebilecek durumlardır.


Adana Göğüs Hastalıkları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!