Burun estetiğinde 2011 trendleri
Burun estetiğinde 2011 trendleri

2010 trendleri Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları tarihten günümüze, toplumların kültürel, felsefi ve sanatsal bakış açılarının farklılığı ile çeşitli değişiklikler ve gelişmeler göstermiştir. Günümüze değin cerrahların yaptığı çalışmalar sayesinde burun estetiği konusunda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Son dönemlerde ise yeni tekniklerin gelişmesiyle detaylar çok daha ön plana çıkar olmuştur. Böylelikle başarılı bir burun estetiği kavramı, artık detaylarıyla ve ince nüansların varlığıyla tanımlanmaya başlanmıştır. Günümüzde başarılı bir burun estetiği ameliyatı artık detaylarda gizlidir diyebiliriz...

Başarılı bir rinoplasti operasyonunda en önemli noktalardan biri burun ucu sınırlarını kontrol altında tutabilmektir. Eskiden beri iyi bir rinoplasti için, burun ucunun daraltılması ve belirginleştirilmesi en önemli hedeflerdendi. Burun ucuna yönelik tekniklerin pek çoğu burun ucunu oluşturan kıkırdaklara dikiş teknikleri uygulamak veya kıkırdakların bir kısmının çıkarılması sonucu mevcut kıkırdaklara yeni şekiller vermek şeklindeydi. Bu tekniklerin kullanımı özellikle iyileşmeyi takip eden yıllar içerisinde, deforme burun ucunun Daha da belirginleşmesiyle, burnun üst, orta ve alt 1/3' lük kısımları arasındaki oranlarda uyumsuzluğa yol açarak doğal olmayan, burun ucunun fazlaca daraldığı, çimdiklenmiş, mandalla sıkılmış gibi bir burun ucunun oluşmasına sebep olabilmekteydi. Burunda oluşan bu uyumsuz görüntü burun sınırlarını daha da belirginleştirip, yüze bakan kişide, gözlerde odaklanması gereken tüm dikkati buradan alıp, dengesiz burun ucuna odaklamaktaydı. Bu durum gözlerdeki büyülü etkileyiciliğin yerini dengesiz bir burun ucunun yüze verdiği orantısız bir ifadeye bırakmaktaydı.

Bu durum ne zamana kadar devam etti dersiniz?
Tabi ki burun ucu cerrahisindeki son gelişmelerle, üç boyutlu görünümüm mükemmele ulaştığı tekniklerin gelişmesine kadar... Yani bir başka değişle burnun yeniden doğuşuna kadar!.. Peki ideal burun ucunun tarifi neydi ve neler değişti o zaman? İdeal burun ucu yüz üzerinde oluşturduğu hatlar ile öyle bir dengede olmalıdır ki; göz ve yüze ait diğer görünümler içerisinde göze batmamalıdır hiç bir zaman. Burun ucu doğal görünümlü, simetrik, uygun uzunluk ve yükseklikte olmalıdır. Burun estetiği ameliyatlarında cerrahın öncelikli hedefi; profilden hoş görünümlü, önden bakışta ise mantıklı ölçülerde daralmış bir burun ucuyla birlikte, ışığın burun ucu ve burun sırtı arasında ortaya çıkardığı gölgelenmelerin görünüme kattığı mükemmelliği yakalamak olmalıdır artık! Bir cerrah için profilden iki boyutlu planda hoş bir görüntü elde etmek, önden üç boyutlu güzel bir burun ortaya çıkarmaktan çok daha kolaydır. Dolayısıyla rinoplastideki bu son gelişmelere kadar burun estetiği operasyonu geçirmiş kişiler profil görüntülerinden genellikle memnunken önden görünümlerinde bir çok eksiklik görebilmekteydiler...

Yandan görünümde oluşabilecek hatalar daha affedici olsa da önden görünümde ortaya çıkabilecek eksiklikler çok daha acımasız olmaktadır. Bu eksiklikler sıklıkla çimdiklenmiş, mandalla sıkılmış burun ucu görünümü, burun orta kısmında kemerli görünüm, burun yan duvarında çimdiklenmiş görünüm ya da doğal görünümü olmayan asimetrik burun ucu görüntüsü gibi kabul edilemez biçimler ortaya çıkarabilmekteydi önceki teknikler.

Rinoplastide tatminkâr sonuç elde edebilmek için gerekli hünerlerden en önemlilerinden biri de burnun dışındaki kontür ile burnu oluşturan anatomik yapı arasındaki ilişkiyi anlayabilme yeteneğidir. Bu yetenek cerraha doğal görünümlü mükemmel bir burun ucu oluşturup üç boyutlu planlayıp oluşturabilme başarısını sağlar. Profilden görünüm ne kadar iyi olursa olsun önden görünüm uyumsuz ve düzensiz olursa hastanın tatmin olması imkânsızdır. Maalesef önden arzu edilen görünümde başarıya ulaşabilmek hem daha zor, hem de yandan görünüme göre oluşabilecek hatalar daha az affedicidir. Bunu zaman içerisinde fark eden cerrahlar yeni birçok teknikle burnun yeniden doğuşuna şahit oldular ve üç boyutlu önden görünümü en mükemmel burnu nasıl yapabiliriz in çalışmalarının sonuçlarını çoktan aldılar bile! Burun ucu cerrahisindeki bu son gelişmeler daha önce yaşanmış bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Burun şekillendirirken sadece estetiğini değil fonksiyonlarını da düşünmek gerekiyor. Modern tıp burnu sadece estetik yönü ile değil fonksiyonları ile birlikte değerlendiriyor.2010 girerken artık burun güzelliği adına fonksiyonları feda edilmiyor. Burun estetik ameliyatlarında burun içi ve dışı birlikte değerlendirilip tüm sorunlar aynı anda çözülüyor. 2010 da bence burun estetik ameliyatlarındaki son nokta FONKSİYON VE ESTETİĞİN dengesini tutturmak. Her biri için diğerinden taviz vermemek.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!