Çocuklarda akademik gelişmeyi etkileyen faktörler
Çocuklarda akademik gelişmeyi etkileyen faktörler

Her ne kadar çocuklar, öğrenme sürecinde kültürden kültüre farklılıklar gösterse de, orta çocukluk döneminin gelişimsel dizisi, bütün kültürlerde benzer özellikler sergiler. Mesela becerilerin kazanılması, çocuk, Afrika’nın kırsal bir kesiminde veya büyük bir Amerikan şehrinde yetişse de benzerdir. Bununla beraber bir çocuğun bu becerileri sergilemesi, akademik potansiyelini geliştirmesi; mizaçtan, kültür, aile ve okul gibi çevresel faktörlere kadar uzanan geniş bir yelpazeye bağlıdır.

Öğrenme konusuna bakılacak olursa çocukların çok farklı mizaç stillerine sahip olabileceğine dikkat çekmemiz gerekir. Örneğin dürtüsel çocuk; hemen, düşünmeden genellikle yanlış cevap vermeye eğilimlidir; tersine düşünerek davranan çocuk, yavaş ve daha özenli cevap verir. Bir çocuğun biliş tarzını anlamak, çocuğa yardım etmek için strateji tasarlamanın önemli bir parçası olabilir diyebiliriz; örneğin dürtüsel bir çocuğa sorulara cevap vermeden önce duraksaması öğretilebilir. Öğrenme tarzlarına dikkat etmek, çocuğun öğrenmesini geliştirmeye yardım ederek, karşılığında öz saygıyı geliştirecek ve aynı zamanda öğretmenlerin sekteye uğramadan, etkili grup dersi vermelerine yardım edecektir.

Aile Etkileri: Biliyoruz ki aileler tarafından, okul performanslarıyla aktif şekilde ilgilenilen çocukların, yüksek düzeylerde akademik başarı elde etme sıklıkları daha fazladır. Bu durum, özellikle, çocukları sosyal ve ekonomik dezavantajlarına karşın sık sık üstün akademik başarılar kazanan Asyalı göçmen ailelerde öne çıkmaktadır. Tersine çocuklarının okul aktivitelerine yeteri kadar ilgilenmeyen aileler, çocuğun ilgisizlik ve yetersizlik hislerini beslerler.

Akran Etkileri: Akranlar, okul çağı çocuklarında akademik performansı etkileyebilen faktörlerin başında yer alır. Birçok akran grup tipleri bulunur; bazıları atletik yeteneğe, bazıları dayanıklı olmaya, iyi zaman geçirmeye ya da okulda başarıya değer verir. Akademik başarının değerini düşüren akran grupları, okulun eğitimsel yeterliliği beslenme çabalarına zarar verir ve bu grupların üyeleri tipik şekilde akademik olarak düşük performans gösterir. Akran grupları bununla beraber, öğrenmede olumlu etki de yapabilir. Eğitmenler, akran gruplarını sık sık akademik aktivitelere ve okula ilgiyi arttırmak için kullanır.

Okul Atmosferi: Akademik başarı için kesin kararlı ve yüksek beklentili okullar daha başarılı öğrenciler yetiştirir. Eğitmenlerin tutumları ve sınıfı idare etmedeki yetenekleri de öğrenci üzerinde etki yapar. Övgüye ve ödüllendirmeye dayalı bir sınıf atmosferi, cezaya dayalı olanlara göre öğrenciyi daha etkili şekilde yetiştirir. İlkokul çocuğu, sıcak fakat yüksek standartlı davranış ve başarı bekleyen öğretmenlere daha iyi tepki verir.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!