Diş hekimi gerekli gördüğü takdirde, kontrol amacıyla veya var olması muhtemel bazı problemleri tespit etmek için, tedavi öncesinde çocuğunuzdan diş röntgeni almak isteyebilir. Gelişen teknolojiyle birlikte, düşük dozlarda yüksek kalitede röntgen çekebilen cihazlar geliştirilmiştir. Diş röntgenleri bu cihazlarla, yılda birkaç kere çocuğunuzun yaşına uygun olarak kontrol veya tedaviye karar verilmesi amacıyla alınabilir. Çünkü bazı durumlarda, diş röntgeni alınmadan tedaviye geçilmesi bazı çürüklerin, sürmemiş kalıcı dişlerdeki bozuklukların vs görülmemesine, dolayısıyla tedavinin yetersiz yapılmasına neden olabilir. Yani bazı durumlarda diş röntgeni alınmaması, alınmasından çok daha zararlı hale gelebilir.

Genel olarak diş hekimlerinin hangi amaçlarla çocuklardan diş röntgeni almak istediklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

1- Dişlerin arasındaki ‘arayüz çürükleri’ni görebilmek

Diş aralarındaki çürüklerin tespiti, dişlerin çiğneme yüzeylerindeki veya ön/arka yüzeylerindeki çürüklerin tespitinden daha zordur. Bu yüzden tespit edilemeyen arayüz çürükleri fark edilmeden hızla ilerleyebilir. Diş röntgenleri, dişlerin arayüzlerindeki çürükleri tespit etmede veya var olduğu düşünülen çürüklerin derinliklerinin belirlenmesinde çoğu zaman gereklidir.

2- Çocuklarda henüz sürmemiş dişlerin kontrolünde

Belli bir yaştan sonra, çocuklardan alınan diş röntgenlerinde, henüz sürmemiş kalıcı dişler dahil, tüm dişler görülebilir. Dolayısıyla, diş hekimi çocuğun henüz sürmemiş kalıcı dişlerin pozisyonlarının düzgün olup olmadığını, sürecek dişlere çenede yer olup olmadığını, çocuğun eksik kalıcı dişi olup olmadığını tespit ederek, öncesinde önlemler alabilir.

3- Eski dolguların kontrol edilmesi

Herşeyde olduğu gibi, diş dolgularının da bir ömrü vardır. Geliştirilen materyaller sayesinde bu ömrün uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de diş dolgularının, yapıldıktan sonra rutin olarak kontrol edilmeleri gerekir. Dolguların altından, yanlarından başlayan çürükler diş röntgenleri alınarak tespit edilebilir, sorun büyümeden dolgunun değiştirilmesiyle çözülebilir.

4- Dişlerin köklerinin kontrol edilmesi

Bazı derin çürüklerde, bakteriler dişlerin kök bölgesine kadar ilerleyip, orada hasar meydana getirebilirler. Kök bölgesinin etkilenip etkilenmediği, alınan diş röntgenleriyle tespit edilebilir. Böylece kök bölgesinde hasar tespit edilen dişlerin dolgularının yapılmasının yanı sıra köklerinin de tedavi edilmesi gerekebilir. Yani, diş röntgenleri diş hekiminizin dişinizi eksiksiz tedavi edebilmesi için fikir vermiş olur.

5- Diş çevresindeki çene kemiklerinin kontrolünde

Bazı durumlarda dişlerin etrafını saran kemikte kayıplar meydana gelebilir. Çocuklarda bu duruma sık rastlanmamakla birlikte, kemik kaybı fark edildiğinde bazı önlemler almak gerekebilir. Yine, oyun sırasında düşen çocuklarda dişler kırılmamış bile olsa, diş röntgenleri alınması, diş köklerinde, dişleri saran kemikte, çene kemiğinde, çene ekleminde kırık olup olmadığının tespitini kolaylaştırmaktadır.


Ankara Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!