Çocuklarda idrar kaçırma(gece altını ıslatma) sebebi her zaman psikolojik midir?

Çocukluk döneminde görülen idrar kaçırmalar genelde geceleri altını ıslatma olarak karşımıza gelmektedir. Fakat halk arasında, hatta bazı doktorlar arasında bütün gece altına ıslatma probleminin psikolojik kaynaklı olduğu bilinir. Geceleri altını ıslatan çocuklarda organik bir problem olup olmadığı net olarak ortaya konulmalıdır, organik bir patoloji tespit edilmez ise o zaman psikolog ve/veya psikiyatri desteği alması uygun olur.

Genel olarak bu tür şikayeti olan çocuklar ilk başta psikolog veya psikiyatriste götürülmekte ve organik patoloji gözardı edilmektedir. Bu sebeple gece altını ıslatma problemi olan çocukların ilk olarak organik patoloji varlığı açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu hastalara tam idrar tahlili, idrar kültürü, üre, kreatinin tahlilleri yapılmalı ve üriner sistem ultrasonografisi yapılmalıdır. Çocuklarda gece altını ıslatma haricinde gündüzleri acil idrar hissi, idrara yetişememe, sürekli idrar kaçırma gibi şikayetlerde görülebilir. Bu çocuklarda nörolojik problem veya doğuştan gelen idrar yolu anatomik bozuklukları olabilir. Bunların araştırılması ve ileri tetkik yapılması gerekir. Çocukta çıkan patolojiye bir çok tedavi alternatifi vardır. Çocuklara sıvı kısıtlaması, antimuskarinik ilaç tedavisi, mesane içi ilaç uygulamaları, biofeedback tedavisi ve bazı şiddetli vakalarda mesane büyütme (ogmentasyon) ameliyatı gibi bir çok tedavi şekli uygulanabilmektedir.

Op.Dr.Murad ÇELTİK


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!