Çocuklarda yüksek kolesterol düzeyleri
Çocuklarda yüksek kolesterol düzeyleri

Ateroskleroz (=damarların sertleşmesi ) erişkin yaşta belirginleşir.Damar duvarlarında plaka oluşturan ,damarları tıkayan ve kan akışını etkileyen mekanizma çocuklukta başlar.Kan kolesterol düzeyleri başlayan hastalığın belirtilerinden biri olabilir.

Erişkinlerde,yüksek kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL veya kötü ) kolesterol ,artmış ateroskleroz riski ile birliktedir. İlginç şekilde,düşük düzeyde yüksek dansiteli lipoprotein ( HDL veya iyi) kolesterol ateroskleroz gelişimine neden olurken, artmış HDL düzeyleri koruyucudur.Artmış LDL düzeylerinin kolesterol ve diğer yağların damarların çeperine depolanmasını kolaylaştırdığı düşünülmektedir.

Bugün ebebeynlerinde yüksek kolesterol düzeyleri veya erken yaşta kalp krizi (50 yaş civarında ) öyküsü olan çocuklarda kolesterol taraması önerilmektedir.

HİPERKOLESTEROLEMİ DÜZEYLERİ İÇİN NE TEDAVİ YAPILABİLİR?

Bu hastalığın bazı tipleri (Ailevi Hiperkolesterolemi ) genetik geçişlidir ve yağların anormal metabolizması kan yağlarının ,kolesterol dahil aşırı yükselişlerine neden olur.Genellikle diyet değişiklikleri,egzersiz ve gerekirse ilaçla yoğun tedavi gerektirir.

Bazı ailevi olmayan hiperkolesterolemi çeşitleri ise daha hafiftir ; tedavide kan yağları ve kolesterol tüketiminikısıtlayıcı diyet değişiklikleri önerilir.Bugün günlük kalori alımının %30'unun yağlardan (1/3'den az kısmı doymuş yağlardan ) oluşmalı ve günlük kolesterol alımı 300mg/gün kısıtlanmalıdır.Diyette ki kolesterol sadece hayvansal orijinli besinlerde bulunmaktadır. ( 1 yumurtada 270mg.kolesterol bulunur).

Erişkin çalışmaları ,kilo kaybı ile birlikte total ve LDL-kolesterol düzeylerinde düşüş olduğunu göstermektedir.Düzenli fiziksel aktivite de artmış HDL (iyi ) kolesterol düzeyleri ile ilgilidir.


İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!