Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde en etkin yöntemlerden birisi de Davranış Terapisidir.

American Academy of Pediatrics’in 2011 sayısındaki en son Amerikan yönlendirici ilkeleri DEHB’nin tedavisinde ilaçsız müdahalelere doğru bir hareket olduğunu gösteriyor. Özellikle okul öncesi dönemde tedavinin ilk aşaması olarak ebeveyn ya da öğretmen yönelimli davranış terapisinin potansiyel faydaları belirgin olarak görüldüğünü belirtiyor. Önerilere göre Davranış Terapisi “belirgin gelişim” sağlayamazsa ya da “orta veya ileri derecede” DEHB semptomlarına sahipse doktorlar ilaç yazmalı.

Davranış Terapisi ebeveynler için çocuklarının zorlayıcı davranışlarını nasıl daha iyi yöneteceklerini öğrendikleri, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı sağlamlaştırmaya yardım ederken ebeveynlere çocuğun olumsuz davranışlarının düzeltilmesi için çeşitli tekniklerin uygulanmasını, sınır koymanın pozitif yollarını, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi geliştirme konusunda yardım eder. Davranış Terapisini çocuğunuzun sizi zorlayan davranışlarına karşı kendinize özel kişisel bir koça sahip olmanız gibi tanımlayabiliriz.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!