Depresyon, bireyde yoğun üzüntü, bunaltı, çökkünlüğün yanı sıra değersizlik,isteksizlik, benlik saygısında azalmanın olduğu psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

DSM-5 Tanı Kriterlerine göre en az 2 hafta boyunca kriterlerden en az 5 tanesinin bulunması gerekmektedir. Bu Belirtiler;

Çökkün duygudurum,

Etkinliklere karşı ilgide azalma ve zevk almama durumu

Kilo vermeye çalışmıyorken çok kilo verme ya da kilo alma

Uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma

Bitkinlik ya da içsel gücün kalmaması

Psikodevinsel kışkırma ya da yavaşlama

Değersizlik ya da uygunsuz suçluluk duyguları

Odaklanma, karar alma ya da düşünme güçlüğü

Yineleyici ölüm düşünceleri

Bu belirtiler neredeyse her gün tekrarlar , işlevsellikte bozulmalar olur ve yas süreci ile karıştırılmamalıdır.

Depresyonun görülme olasılığı erkeklerde %3-12, kadınlarda ise %8-21 ‘dir.

Depresyonda riski artıran faktörler;

Cinsiyet,

Boşanma,

Daha önce depresyon yaşamış olma,

Alkol ve madde kullanımı

Travmatik yaşam olayları

Ailede depresyon tablosunun görülmesi

Kronik hastalıklar

Ölümcül hastalıklar

Çocukluk travmaları

Cinsel taciz, tecavüz öyküsü

Sosyal destek sistemlerinin az olmasıdır.

Depresyon Tedavisinde; bireyin düşünce ve inanç sistemleri üzerinde çalışılarak, geleceğe ve dış dünyaya karşı olumlu bir tutumun geliştirilmesi yönünde psikodinamik yaklaşımı temel alınarak, bilişsel davranışçı müdahalelerle bireyin işlevselliğini artırma yönünde görüşmeler yapılmaktadır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!