Enjektabl dolgu maddeleri derideki yüzeysel defektlerin kolay ve cerrahi olmayan yöntemlerle düzeltilmesi için imkan sağlar. Düz dermal depresyonları, yaşlanma ile oluşan kırışıklıkları, defektleri ve travma ile oluşan skarları doldurmak için kullanılan en iyi yöntemlerdir. İdeal bir dolgu maddesi alıcının dokusuna en yakın benzerlik gösteren maddedir. Bu nedenle genellikle doğal maddeler seçilir. Bu derlemede enjektabl dolgu maddelerinin güvenilirlikleri ve komplikasyonları incelenmiştir. Enjektabl dolgu maddelerinin istenmeyen klinik komplikasyonları; normal deri cevapları, lokal test yeri reaksiyonları, uygulama yeri reaksiyonları ve sistemik toksisite olarak sınıflandırılabilir. Bu ürünler doğru uygulandıklarında çok az yan etki ve komplikasyona neden olurlar. İdeal bir dolgu maddesi; nonallerjik, nonkarsinojenik olmalı, doku içinde hareket etmemeli, minimal inflamasyona neden olmalı, doku içinde artmamalı, dayanıklı olmalı, ekonomik olmalı ve FDA onaylı olmalıdır

Enjekte edilebilir dolgu maddeleri, genç görünümlerini güvenilir, minimal invaziv bir yöntemle idame ettirmek isteyen hastalar için cerrahi tedaviye alternatif uygun bir yöntemdir. İdeal bir dolgu maddesi; immunojenik, karsinojenik, teratojenik, enfeksiyöz ve gezici olmamalıdır. Doğal görünmeli, hastaya bunu hissettirmeli ve uzun dönem yararlılığı açısından yeniden yapılandırıcılığı uygun olmalıdır. Maliyeti uygun olmalı, kolay uygulanabilir ve gerektiğinde veya istendiğinde geri çıkarılabilir olmalıdır. Arzu edilen özelliklerin tümünü içeren tek bir dolgu maddesi olmadığından, dolgu maddelerinin birinin diğerine göre avantaj ve dezavantajlarını iyi anlamak hekimlere yardımcı olacaktır. Dolgu maddeleri enjeksiyonu için dört ana teknik bulunmaktadır: seri nokta, lineer geri çekme, yelpaze ve çapraz tarama. Bu teknikler için herhangi bir algoritm yoktur. Hekimler için önemli olan nokta, tüm uygun ürünleri ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktır. Farklı yapılardaki yeni ürünler klinik kullanım için halhazırda ya mevcut bulunmaktadır ya da yakın zamanda hazır hale gelecektir.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!