Diabet, (şeker) hastalarında göz problemleri geçici görme kayıplarından kalıcı görme kayıplarına kadar geniş bir yelpazededir.Geçici görme bozuklukları kan şekerinin ani iniş çıkışlarına bağlı olarak görülür.

Kan şekeri düzensiz bir hastanın kan şekeri düzene girdiğinde yada tam tersi kan şekeri düzenli hastanın şekerindeki bozulma görmede dalgalanmalara sebep olur.Hasta bu durumda sürekli gözlüğü ile net göremediğini ve gözlük numarasının sık değiştiğini ifade eder.
Diabet (şeker) hastalarında, en sık rastlanan göz bozukluğu DiabetikRetinopatidir.Diabetikretinopati dünyada 20-65 yaş arasında en yaygın görülen körlük nedeni arasındadır.

Gözün retina tabakasında diabetin yaptığı hasara "Diabetik Retinopati" denir. Şeker hastalarının Gözünde diabetik retinopati başlaması vücutlarındaki diğer organlarda da bozulma başladığının habercisidir.

Diabetik Retinopati erken dönemde şikayete yol açmaz ancak hastalığın ileri evrelerinde görme şikayeti başlayabilir.Bu görme kaybı da yavaş yavaş geliştiğinden kişi bunu çok geç ancak günlük hayatını etkilemeye başlayınca fark etmektedir.Fakat bu durum düzenli göz muayenelerini yaptırmayanlarda gelişir. Özellikle Diabet hastalarının düzenli göz muayenesini yaptırması erken teşhis ile gerekli müdahelelerin zamanında yapılmasını sağlayacaktır.

Rutin göz muayenesi kadar önemli olan bir hususta kan şekeri seviyesinin ve kan basıncının normal seviyelerde tutulmasıdır.

Diabetik Retinopati'yi erken tanı, düzenli takip ve kan şekeri seviyesinin stabil tutulması ile önlemek mümkün olabilir.Kan şekeri seviyesi stabil yapılan ilk göz muayenesinde Diabetik Retinopati saptanmayanlar da yılda 1 göz muayenesi yaptırmalıdır. DiabetikRetinopati tanısı konulan şekeri ayarsız olan ve gebelik gibi özel durumu olanlar daha sık göz muayenesi yaptırmalıdır. Rutin göz muayenesinde ayrıca FFA (göz anjiosu) OCT gibi tesler de yapılır.

Diabetik Retinopatinin başlangıç döneminde argon lazer ve göz içi ilaç enjeksiyonu ranimizumab –(Lucentis), bevazizumab (Avastin),(antiVGEF) yapılırken hastalığın ileri evresine vitrektomi ameliyatı yapılır.
İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!