Diş İmplantı nedir?

Genel olarak canlı bir organizmaya yerleştirilen cansız materyallere implant ve bu işlemede implantasyon denir. Diş implantları kaybedilen dişlerin yerini alan, kaybedilen fonksiyon ve estetiğin geri kazanılmasını sağlayan titanyumdan yapılmış materyallerdir. Diş hekimliğinde eksik dişlerin giderilmesinde kullanılan geleneksel protez şekillerine oranla pek çok avantajları vardır. Kaybedilen dişe en yakın estetik ve fonksiyonu sağlayan yapılardır.

Hangi durumlarda kullanılırlar?

Diş implantları her türlü diş eksikliğinin giderilmesinde kullanılabilirler. İster tek ister birkaç diş eksikliğinin giderilmesinde isterse de hiç diş olmayan çenelerin tamamen sabit dişli hale getirilmesinde kullanılabilirler.

Kimlere Uygulanabilir?

18 yaşını doldurmuş yani iskeletsel gelişimini tamamlamış genç erişkinlerden başlamak kaydıyla genel sağlık durumunun engel olmadığı tüm yetişkinlere uygulanabilir. Oral hijyenin kötü olması, kontrolsüz diabet, bazı kan hastalıkları gibi çeşitli özel durumlar,uygulamalar için engel oluşturabilir.

Nasıl Uygulanır?

Lokal anestezi implant uygulamaları için yeterlidir. Ortalama 1 implant uygulaması 10 dakikalık bir işlemdir. İmplant sayısı arttıkça bu süre uzayabilir. Protez aşamasına, kullanılan implant türü, implantın ilk yerleşme kuvveti vs. gibi faktörler göz önünde bulundurularak hemen geçilebileceği gibi klasik implantolojide bir kaç ay beklemek gerekebilir. Buna karar verecek olan hekiminizdir.

Ağrılı Bir İşlem midir?

Lokal anestezi altında yapılan kesinlikle ağrısız bir işlemdir. Operasyondan sonra bir yada birkaç doz ağrı kesici kullanma ihitiyacı olabileceği gibi olmayadabilir. İmplant sayısı arttıkça operasyon bölgesinde ilk 2-3 gün ödem(şişlik) oluşma ihtimali artar. Bu ödem 4-5 gün içinde kaybolur. Dikişler 1 hafta sonra alınır. Protez aşamasına kadar olan süre ağrısızdır.

İmplant Üstü Protezler

İmplantlar ağızda sabit, hareketli ve hibrit protez yapımına fırsat verirler. Sabit uygulamalar isminden de anlaşılabileceği gibi bir defaya mahsus sabitlenen ve çıkarılmayan protez şekilleridir. Hareketli protez kullanan hastaların en büyük şikayeti çiğneme, konuşma yani fonksiyon esnasında protezlerin hareket etmesidir. İmplantlar hareketli protezlerin altında hareketi önleyen bağlantılar şeklinde de kullanılabilirler. Bu durum hastaların fonksiyon esnasındaki konforunu soderece olumlu yönde yükseltmektedir.

Herkese ve her çeneye uygulanabilir mi?

İşlem öncesinde implanta uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi için bazı radyolojik ve klinik kontroller yapılır. Panoromik radyografiler en sık kullanılan yöntemlerdir. Gerekli durumlarda dental tomografik incelemeler istenebilir. Alveol kemiğinin yetersiz kaldığı bazı durumlarda kemik dokuyu arttırıcı operasyon teknikleri ile beraber kemik grefti uygulamalarına başvurulabilir. Çene ve ağız yapınıza en uygun ve optimum faydayı göreceğiniz protez şekline doktorunuzun yönlendirmesiyle karar verebilirsiniz.


Bursa Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!