Rejeneratif tıp, günümüz rehabilitasyon terapilerinin en büyük hedeflerinden biridir. En iyi doku stimulasyonu, rejenerasyanu tetikleyen otolog GF’lerden (Growth Factor: Büyüme Faktörleri) elde edilmiştir.Kayıp ya da hasarlı doku parçalarını yeniden oluşturabilme isteği ve ihtiyacı, modern tıbbın en çok araştırılan tedavi yöntemlerinden biri olagelmiştir. Diş hekimliği alanında, GBR’nin gelmesiyle birlikte kemik rejenerasyonu tekniklerine uygulanabilen materyal ve büyüme faktörleri araştırmalarına kayda değer bir veri girdisi sağlanmıştır. Bu sebeple, membran ve kavite dolgu maddesi oluşturabilmek için hem doğal hem sentetik olmak üzere farklı türde maddeler kullanarak birkaç tekniği inceledik. Goretex’ten perikardiyum, hidroksiapatit, organik camlar, trikalsiyum fosfat, poliglikolik asit, hayvan kemiği, insan kemiği ve birçok diğer madde türüne kadar tüm madde türleri kullanılmıştır. Tümünde kemik rejenerasyonunun biyostimulasyonu ya da osteo indüsyonu amaçlanmıştır; fakat bunların en iyi aplikasyonu dolgu maddesi olarak kullanılma yönünde olmuştur.Aslında GBR’nin tarihini gösteren tüm bu materyallerin temelde bir ortak noktası bulunmaktadır: hiçbiri canlı değildir. İlgisiz gibi görünebilir; fakat gerçek osteo indüsyon ya da kemik rejenerasyonu yönünden bakıldığında bu büyük öneme sahiptir. Rejeneratif tıpta bu süreçte yer alan birçok faktör vardır ve bunlar her bir hastanın biyokimyasal ve hormonal metabolizmasına bağlıdır.

Plateleti Zengin Plazma (PRP)

İnsan kanından elde edilen platelet konsantrasyonu ne bağışıklık sağlayıcı ne de toksik olan ve normal kemik rejenerasyon sürecini hızlandırarak yeni oluşan kemiğin hem miktarını hem de niteliğini arttıran otolog büyüme faktörlerinin (PDGF, IGF-I, IGF-I, TGF-f5) kullanılmasına olanak sağlar. Jel formunda hazırlanan platelet konsantrasyonu dolgu maddesi ile karıştırılır (en iyi dolgu otolog kemiktir; böylece optimal karakteristiğe sahip ve teoride sadece stabilizasyon kolaylığı ve daha iyi mineralizasyon süreleri için bile otolog kemikten daha iyi bir graft dokusu elde etmiş oluruz. Bu teknik hastadan yaklaşık 60 ml’lik toplardamar kanı almayı ve 45 dakika içerisinde iki farklı santrifüj aşaması ile platelet konsantrasyonu elde etmeyi öngörmektedir. Ara ürün Plateleti Zengin Plazma(PRP)’dır.

Hyaluronik Asit (HA)

HA normal dermis dokusunu oluşturan temel bir ara maddedir.Hyaluronik asit tüm yaşayan organizmalarda doğal olarak bulunan,benzer moleküler ve kimyasal yapıya sahip bir polisakkarittir.Hacminin 1000katı su bağlama kapasitesi sayesinde dermisin hacmini ve esnekliğini artırır.Yapısal destek ve hücresei koruma sağlar.HA türevleri biyolojik emilime dirençli olmaları ve allerjik reaksiyonlara neden olmamalari nedeni ile yumusak dokunun artırılmasında oldukça uygun ürünlerdir.

Perioral bölgede Hyanuronik Asit uygulamarında amaç sadece estetik değildir, kaybedilen dokuların yeniden kazanılmasıdır.Yeni gelişen teknolojilerle diş eti dokusunu Hyanuronik asit ile yeniden yapılandirmak mümkün olmaktadır.HA nın üstün özellikleriyle dişeti ve periodonsiyum yapısını yeniden yapılandırmak ve rejenere etmek daha kolay olmaktadır.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!