DİŞ HEKİMLİĞİNDE ESTETİK

Günümüze kadar estetiğin birçok tanımı yapılmış ve tarihte estetiğin tanımı doğala en yakın olan görüntü olarak belirlenmişti. Burada doğal görünüme uygun olarak yapılan düzeltmeler tıbbın sınırları içerisinde kalmıştı. Bugün beden sağlığı,gençlik güzellik gibi kavramlar toplumlarda fiziksel özelliğin yanında ruhsal bir yeterlilik olarak ta ön plana çıkmıştır.

Hekimler günümüzde toplum içerisinde kendisine gelen hastalarının bu taleplerini de görmemezlikten gelemezler.

Burada diş hekimliğine baktığımızda hekimlerin öğrendikleri bilgilerle hastalarından gelen taleplerin bazen çakıştığını görürüz. Hekimler bu istekler karşısında eğer hastalarına tıp etiği içerisinde bulunmayan davranışlarda bulunup endikasyon seçeneği olmayan tedavileri uygulamaya çalışırlarsa farkında olmadan hem hastalarının fiziksel hem de ruhsal yapılarını bozup tıp dışına çıkan davranışlarda bulunabilirler. Hasta, diş hekimliği koltuğuna oturduğunda, hekim hastasının fiziksel ruhsal ya da sosyal durumunu değerlendirip, hastaların bazen kendi taleplerini hekime doğru iletemeyebileceği ya da uygun olmayan taleplerde bulunabileceğini de dikkate alarak davranmalıdır.

Bu noktada biz hekimler, hastalarımızın estetik / kozmetik talepleri karşısında kendilerini bekleyen olumsuzlukları ya da abartılı istekleri mutlakao kişilere tıp etiği içerisinde anlatıp ve olabilecek yanlışlıkları gösterip tıbbi endikasyonu olmayan istekleri sadece kozmetik amaçlı tedavi altında yapmamayı ilke edinmeliyiz

Hekimler tıbbi deontolojiye, bilimsel gereklere uygun olarak tanılarını koyup ve gereken tedaviyi hastalarına uygulamalıdırlar.


İzmir Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!