Çoğul kişilik olarak da bilinir. Bir çok filme konu olmuştur. Bir kişide “alter” adı verilen birden fazla kişilik halinin olmasıdır. Alter kişilikler, en sık zihin içinde iç konuşma şeklinde görülürken, zaman zaman da bedeni kontrol ederek, kendi tarzlarına uygun davranışlarda bulunurlar. 
Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler zihinlerinde kendileri ile konuşan sesler duyarlar. Bu sesler dışarıdan kulağa gelen sesler şeklinde olmayıp, bir iç diyalog/iletişim şeklindedir. Normalde insanlar zihin içinde diyalog şeklinde iç konuşmalar yaşamazlar. Bu iç konuşmalar, zihin içinde bir meseleyi düşünürken kendimize ait iç düşünme biçiminden farklıdır. İki ayrı kişinin karşılıklı diyaloğu gibidir. Genellikle de yıllardır vardır ve tüm gün boyunca devam eder. 
İç konuşmalar, sıklıkla yanlış olarak şizofreni gibi akıl hastalıkları ile karıştırılır. Bu iç sesler, alter kişiliklerin kendi aralarında konuşmaları sonucunda açığa çıkar ve akıl hastalığı belirtisi değildir.
Alter kişilikler yaş, cinsiyet, yetenek, duygular ve davranışlar açısından birbirlerinden farklı olabilir. Bu alterlerden hangisi ön plana çıkarsa, kişinin davranışları bu alterin özellikleri ile uyumlu hale gelir. Örneğin öfkeli bir alter kişilik ön plana çıktığında, kişi aşırı bir öfke davranışında bulunabilir. Kişi o sırada bu öfkeyi sanki kendisi değilde bir başka kişi yapıyormuş gibi hisseder. Çocuk kişilik (alter) devreye girdiğinde, bir çocuk gibi davranabilir. Veya bedeni kadın olan bir kişi, kendini erkek olarak algılayan bir alterin kontrolünde erkek gibi davranabilir. 
Kişilikler arasında sık değişimler olduğunda, kişi bir anı diğerine uymayan, sürekli değişen bir hale gelebilir. Bu sık değişimler başkaları tarafından tutarsızlık olarak değerlendirilebilir.


Dissosiyatif kişilik bozukluğunun ana nedeni çocukluk döneminde yaşanan travmatik yaşantılardır. Çocukluk döneminde cinsel tacize maruz kalma, süregen şekilde dayak yeme veya sürekli aşağılanma vb ağır yaşantılar isonucunda gelişebileceği gibi, huzursuz bir aile ortamı, sağlık sorunları ,nedeniyle hastanede yatış gibi daha hafif süreçler sonrası da gelişebilir. 
Dissosiyatif kimlik bozukluğunun temel tedavisi psikoterapidir. Tek başına ilaç tedavisi ile düzelmez.


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!