Humerus alt uç kırıkları, tedavisi oldukça zor olan kırıklar arasındadır ve tüm kırıkların yaklaşık %2’si kadardır. Bu bölgenin anatomik yapısının karmaşıklığı ve eklem yüzeyinin az miktarda kansellöz kemikle desteklenmesi, cerrahiyi zorlaştırabilir. Nadir görülen bu kırıkların tedavisinde cerrahın deneyimi oldukça önemlidir.
Tedavide amacımız, humerus alt uç eklem yüzeyinin onarımını sağlayan medial sütun, lateral sütun ve trokleadan oluşan eşit mesafeli üç köşeli bir yapı oluşturmaktır. Yetersiz ve sağlam olmayan bir cerrahi tespitin düzeltilmesi, her zaman için ilk ameliyata göre çok daha zordur. Bu noktada kırığın tespiti için seçilecek implant oldukça önemlidir. İdeal implant, kolay
uygulanabilen, fizyolojik yükler altında yeterli stabilite sağlayan, anatomik konturlu veya kontur verilebilen ve kemik-implant ara yüzüne az yük bindiren implanttır.
Biyomekanik çalışmalar, lateral ve medial kolonun çift plakla tespitinin tercih edilen tedavi seçeneği olması gerektiğini ve implant yeterliliği ve tespit sağlamlığı açısından kilitli plakların kullanılmasının daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Ancak, bazı cerrahlar 90°-90° dik pozisyonlamayı tercih etmektedirler. Diğer taraftan, bazı çalışmalar ise paralel plaklama ile sagital planda medial ve lateralden kırık distaline doğru uzanan vidaların birbiri ile kenetlenerek oluşturdukları mimari
yapının, dik plaklamaya kıyasla, eklem yüzeyinde daha güçlü destek sağladığını göstermiştir. Erken ve aktif
hareket için güvenilir tespit gereklidir. Bu mümkün görünmüyorsa, ameliyata başlanmamalıdır. İyi bir cerrahi
teknikle ve uyumlu hastalarla, %80 oranında iyi ve mükemmel sonuç elde edilebilir.


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!