Diyabet dünya genelinde 4.ölüm nedenidir
Diyabet dünya genelinde 4.ölüm nedenidir

Her yıl diyabete bağlı olarak 3 milyon kişi ölmektedir. Gelişmiş toplumlarda körlük, son dönem böbrek yetmezliği ve travma dışı amputasyonların en önemli nedeni diyabettir. Aynı zamanda diyabet, prediyabet dönemleri dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni olan koroner kalp hastalıklarının, hipertansiyonun ve obezitenin başta gelen nedeni olarak kabul edilmektedir.

Avrupa’da 20 yaş üstü körlük nedenleri arasında birincil nedendir. Hemodiyalize giren her iki hastadan birisi diyabetlidir. Diyabete bağlı bacak amputasyonları Amerika’da trafik kazalarının önündedir. Bu nedenle diyabet günümüzde insan sağlığı için en global tehlikelerden birisidir. Az gelişmiş ülkeler bile diyabet, kanser, kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıklardaki salgından muzdariptirler.

Genel istatistiklere bakıldığında bu hastalıklar gelişmiş ülkelerdeki insanlardan çok gelişmekte olan ülkelerin insanlarını etkilemektedir. Hastalığın doğal seyrinin teşhisinde ve tedavisinde kaydedilen gelişmeler diyabetin topluma maliyetini artırmıştır. Eskiye göre diyabetli kişiler artık daha genç yaşlarda tanı almaktadırlar. Yeni gelişen tedaviler ve cerrahi operasyonlar sayesinde diyabetli hastalar daha iyi tedavi edilmekte ve daha uzun daha sağlıklı yaşamaktadırlar. Bu nedenlede diyabetin doğal süreci uzamaktadır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!