Diyabetik bireylerde beslenme
Diyabetik bireylerde beslenme

Diyabetik bireyler için tıbbi beslenme tedavisinin hedefleri;

Optimal metabolik sonuçları sağlamak ve sürdürmek;

Komplikasyon riskini azaltmak yada önlemek için kan glikoz düzeyini normal yada normale yakın sınırlarda tutmak,

Makrovasküler komplikasyon riskini azaltacak lipit ve lipoprotein profili

Vasküler hastalık riskini azaltacak kan basıncı düzeyi

Diyabetin kronik komplikasyonlarını önlemek ve tedavi etmek; obezite, dislipidemi, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon ve nefropatinin önlenmesi ve tedavisi için uygun beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerini modifiye etmek.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile sağlığın iyileştirilmesi,

Bireysel ve kültürel tercihleri ve yaşam tarzını dikkate alarak bireysel beslenme gereksinimlerini saptamaktır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!