Diyabetli kişilerde böbrek hastalığı riski neden daha yüksektir?
Diyabetli kişilerde böbrek hastalığı riski neden daha yüksektir?

Diyabet iyi yönetilmezse, yüksek kan glikoz seviyeleri, böbreklerdeki kan damarlarına hasar vererek sızdırmalarına yol açabilirken, kan damarlarındaki kan basıncının yüksek olmasıysa böbreklerin atık ürünleri filtreleyememesine neden olur. Diyabette böbrek hastalığı çok yavaş bir şekilde, uzun yıllar boyunca gelişir ve 20 yıldan fazla bir süredir bu durumda olan kişilerde en yaygın şekilde görülür.

Diyabetli kişilerin yaklaşık üçte birinde böbrek hastalığı ortaya çıkabilir. Bununla beraber, izleme ve tedavi yöntemleri geliştikçe ve bu durum çok daha etkili bir şekilde yönetildikçe, geçmişe oranla daha az sayıda kişi etkilenmektedir. Böbrek hastalığı, olası uzun vadeli diyabet komplikasyonlarından birisidir ve halihazırda diyabetli kişilerin yaklaşık üçte birinde bu durum gelişebilir.

Bu bilgi sayfası, böbrekler, böbrek hastalığı, semptomları ve tedavisi hakkında genel bir açıklama dahil olmak üzere, diyabet hastası olmanın böbrekleri nasıl etkileyebildiğini incelemektedir. Ayrıca, diyabetli kişilerin böbreklerine zarar gelmesini önlemeye nasıl ya Diyabet çok iyi yönetilmediği taktirde, yüksek kan glikoz seviyeleri, böbreklerdeki kan damarlarına hasar vererek sızdırmalarına yol açabilir. Kan damarlarındaki kan basıncının yüksek olmasıysa böbreklerin atık ürünleri filtreleyememesine neden olur.

Diyabette böbrek hastalığı çok yavaş bir şekilde, uzun yıllar boyunca gelişir ve 20 yıldan fazla bir süredir bu durumda olan kişilerde en yaygın şekilde görülür. Diyabetli kişilerin yaklaşık üçte birinde böbrek hastalığı ortaya çıkabilir. Yardımcı olabileceklerini açıklanacaktır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!