Diyafragma paralizi
Diyafragma paralizi

Erişkinlerde tek taraflı diyafragma paralizisi solunum sıkıntısına yol açmazken bebeklerde ve küçük çocuklarda mekanik ventilatör gerektirecek kadar ciddi boyutlarda olabilmektedir.

Diyafragma Paralizisinin Etyolojisi

Bebeklerde en sık etyoloji kardiyak girişimlerdir • Doğum travması • Bebeklerde mediastinal kitle rezeksiyonu sonrası • Erişkinlerde en sık etyoloji , kardiyak girişime bağlı topikal hipotermidir. • Neoplazmlar nedeniyle frenik sinirin innvazyona uğraması • Mediastinotomi, juguler veya subklavien kateterizasyon, elektrot yerleştirilmesi ve boyuntoraks bölgesine uygulanan diğer cerrahiler sonrası • Travma (medulla spinalisin yüksek seviyeli yaralanmaları) • Enfeksiyonlar • İdiyopatik

Tanı

Paralizi tanısını kesin koyabilmek için sniff (koklama) testi ile fluoroskopide paradoksal hareket izlenmelidir.

Tedavi

Bebek ve çocuklarda başlangıç tedavisinde, mekanik ventilatör desteğinde paralitik kısım alt tarafta kalacak şekilde pozisyon verilerek 2 hafta süre ile takip edilmelidir. • Uzun süreli tedavi amacıyla; yükselmiş diyafragmayı düzleştirmek ve mediastenin karşı tarafa doğru yer değiştirmesini önleyerek solunum rahatlatmak


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!