Son yıllarda kıkardak lezyonlarında doku rejenerasyonu amacıyla PRP tedavisi daha da artan bir sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. Yaşla birlikte artan sıklıkla eklem sorunları özellikle de diz ağrıları hayatı çekilmez hale getirebilmektedir. Özellikle merdiven inip çıkarken, namaz kılarken ağrılar zamanla en kısa mesafeyi yürürken hatta gece istirahatte bile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca özellikle sabahları eklemde tutukluk, şişlik, ses gelmesi gibi çeşitli şikayetler olabilmektedir.

Diz ekleminin içi kıkırdak ile örtülüdür. Ayrıca diz ekleminde eklem yüzlerinin birbirine uygunluğunu daha fazla sağlayabilmek için iç ve dış menisküsler yer almaktadır.

Diz kireçlenmesi oluşumunda tekrarlayan mikrotravma neticesinde eklem kıkırdağında hasarlanma görülmektedir. Yine genetik faktörler yani anne-babasında diz kireçlenmesi olanlarda bu hastalığın görülme riskinde artış söz konusudur.

Diz kireçlenmelerinde ağrı kesici ilaçların yanında bir çok tedavi yönteminden yararlanılmaktadır. Fizik tedavi uygulamaları, kaplıca, korunma yöntemleri, egzersiz hastaların en çok fayda gördüğü tedavi yöntemleridir.

Son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanan PRP tedavisi konuya tamamen farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. PRP’nin hazırlanışı ile ilgili literatürde faklı yöntem ve sınıflamalar bildirilmiştir. Ancak tüm yöntemlerde ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlar antikoagülanlı tüpe kan alınması, kan santrifüj işlemi, hücrelerin ayrıştırılması olarak sayılabilir. Burada hastadan kan alınıp konulan tüpler ve santrifüj işlemi kritik öneme sahiptir. Çünkü yeterli hücre toplanması ve doğru yere enjekte edilmesi tedavi başarısını yakından etkilemektedir. Bu nedenle bu konunun uzmanı hekimlerin gözetiminde ve bizzat ellerinde PRP tedavilerinin kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımı başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Sağlıklı günler dileği ile.

Uz.Dr. Volkan SUBAŞI


Adana Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!