Doğum şekli
Doğum şekli

Doğumun şekli, üzerinde en çok konuşulan gebelik konusudur desek yanlış olmaz.

Doğum, sezaryenle ya da normal yoldan (vajinal) olacaktır.

Her gebenin, doğum şeklini seçme hakkı vardır.

Gebeler, karar verirken, doğumunda birlikte olacakları doktorla, sezaryen ve normal doğumun, genel olarak avantaj ve dezavantajlarını ayrıca kendi durumlarının hangisine daha uygun olduğunu iyice konuşmalıdır.

Genel doğrular, bireyler için geçerli olmayabilir.

Her gebe için en uygun doğum şeklinin belirlenmesinde, doktorun görüşü ve tecrübesi de çok önemlidir.

- Bebeğin baş aşağı olmaması (malprezentasyon),

- Bebeğin doğum kanalından geçemeyecek kadar iri olması (baş-pelvis uygunsuzluğu, iri bebek),

- Bebeğin eşinin önde olması (plasenta previa) veya doğumdan önce ayrılması (dekolman)

- Annedeki bazı enfeksiyon hastalıkları (herpes, HPV),

- Daha önce sezaryen ya da rahim ameliyatı geçirilmiş olması,

- Bebeğin sıkıntıda olması (fetal distress),

- Annede, normal yoldan doğuma engel olacak başka hastalıkların varlığı (kalça ameliyatı, ileri derecede miyopi vb.) gibi durumlarda sezaryenle doğumun olması tıbbi bir gerekliliktir. Ayrıca,

Gebenin normal yoldan doğum yapmak istememesi de bir sezaryen sebebidir.

Normal doğum, gebenin doktorla uyum içinde olması gereken ve bazen uzayabilen bir süreçtir.

Bu sürecin huzurla ve sonuna kadar ilerleyebilmesi için gebenin, normal doğuma, fikren ve fiziken hazır olması ön koşuldur.

Bu yönde korkuları olan bir gebeyi normal doğuma zorlamamak gerekir.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!