Doğurgan zihin / doğurgan beden
Doğurgan zihin / doğurgan beden

Yaşamın en büyük mucizelerinden biridir bebek sahibi olmak.

Üreme sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de fizyolojik problemler, yaş, yaşam stili, yeme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve psikolojik sıkıntılar gibi birçok sebepten etkilenecek kadar da hassas bir yapıdadır.

Her ne sebeple olursa olsun, bu mucizenin gerçekleşebilmesi için tıbbi bir destek almanız gerektiğini öğrendiğinizde yaşadığınız ilk şey şaşkınlık, hayal kırıklığı ve çaresizliktir. Ardından bir araştırma ve değerlendirme yapılır. Doktorlarının önerileri, eş-dostun tavsiyesi, benzer durumu yaşamış tanıdıklarla yapılan görüşmeler ve internet üzerinden yapılan araştırmaların neticesinde, bir karar alınır

Bebek sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız. Tıbbi destek alacağız.

Tüp bebek yöntemiyle ilk bebeğin doğumundan bu yana neredeyse 30 yıl geçmiş ve kullanılan yöntem ve teknolojilerde o zamandan bu zamana inanılmaz gelişme göstermiştir. Dolayısıyla; üreme problemleri ile ilgili tüp bebek ya da aşılama tedavilerine yönelik yaptığınız araştırmalarda, girdiğinizi web sitelerinde tıbbi tedavinize yönelik detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ancak bu süreçte yaşayabileceğiniz psikolojik sıkıntılar ve bunlarla nasıl baş edebileceğinize dair bilgiler oldukça azdır.

Oysa ki, üreme problemleri ile uğraşmak ve tıbbi destek alarak bebek sahibi olmaya çalışmak psikolojik açıdan oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Yapılan araştırmalar, psikolojik sağlığın iyi olmasının uygulanan tedavinin başarı oranını yükselttiği yönündedir. Dolayısıyla psikolojik sağlığınızı desteklemek, üreme sisteminizi olumlu yönde etkileyecektir.

Çünkü; üreme sadece fiziksel bir süreç olmaktan öte, düşünce ve duygulardan da etkilenen ve bunların değiştirilmesi ile zenginleştirilebilen bir süreçtir. Psikolojik yönden destek almak,tedavinizin başarı oranını yükseltecek, bebek sahibi olma şansınızı artıracaktır.

Zihnimiz ve bedenimiz birbirleriyle iletişim içerisinde olan ve birbirlerini etkileyen sistemlerdir. Düşündüklerimizin ve duygularımızın fizyolojik sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Doğurgan Zihin Doğurgan Beden Metodu üreme problemleri ile ilgili uygulanan tıbbi tedavilerin başarı oranını destekleyen, zihin-beden etkileşimini kabul eden psikolojik müdahalelerin kullanıldığı etkili bir yaklaşımdır.

Üreme sadece fiziksel bir süreç olmaktan çok öte, düşünce ve duygulardan da etkilenen ve bunların değiştirilmesi ile zenginleştirilebilen bir süreçtir.


Ankara Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!