Yüz harmonisi ile uyumlu dolgun ve güzel dudaklar özellikle kadınların görselliklerinde en önemli estetik simge olmuşlardır. Gerçekten de yüze bakıldığında yüzün üst yarısında gözler, alt yarısında ise dudaklar odak noktamızı oluşturmaktadır.

Simetrik, dolgun ve kontörleri belirgin dudaklar gençlik, sağlık, cinsel çekicilik ifadesidir.

Tüm vücudumuzda olduğu gibi dudak yapımızda genetik miraslarımızla şekillenir. Bazen yapısal olarak dudaklar ince olabilir. Kaza ve yaralanmalar, sık tekrarlayan uçuklar ve geçirilmiş ameliyatlar dudakların estetiğini değiştirebilmektedir. Yaşlanma ile birlikte yüzdeki diğer bölgeler gibi dudaklar da çekiciliğini yitirmektedir. Yıllar içerisinde dudaklarımız hacim kaybederek daha ince ve düz hale gelirler. Buna ek olarak dudağı arkadan destekleyen çene kemiklerindeki değişiklikler ve dişlerdeki yükseklik kaybı dudakların aşagı sarkmasına katkıda bulunurlar. Ağız çevresi kaslarının sigara içme ve mimiklerin fazla kullanımı ile ortaya çıkan hiperaktivitesi yaşlanma ile birlikte dudak üstünde dikey çizgilerin ortaya çıkmasına, dudak köşelerinin aşağı dönmesine, ağız köşesinde gülme çizgilerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Bu olumsuzlukların tamamı dudakta destek dokularının zamanla azalmasından kaynaklanmaktadır. Dudak estetik girişimleri destek dokularının tamamlanması, simetrinin sağlanması ve estetik kusurların giderilmesini amaçlamaktadır. Dudaklarda bu amaçla;

Dolgu uygulamaları

Dudakta kullanılan özel iplikler ve implantlar

Yağ dokusu uygulamaları

Dudağın estetik cerrahi işlemleri

Bunlar tek başına yada birbirleri ile kombine kullanılabilmektedir.

Dudak estetiğinde bilinmesi gereken terimler

İdeal yüz estetiğini ideal ölçüler verilerek sayısal bir çerçevede değerlendirmek her zaman zordur. Yüzü oluşturan tüm anatomik alanların bütün içerisinde birbirleri ile harmonisi çok önemlidir. Bu nedenle kişiye özel estetik ölçülerin belirlenmesi ve buna uygun estetik uygulamaların yapılması daha doğrudur.Dudak dolgunlaştırılmasının daha kolay anlaşılabilmesi için dudak için birkaç estetik terim ve anlamı iyi bilinmelidir.

Cupid bow; üst dudakta V şeklinde alan

cupid

Philtral column; Üst dudakta Cupid bow un V sinin iki ucundan buruna uzanan kısım

philt

Vermilion; Üst ve alt dudakta dudağın kırmızılığının deri ile birleştiği sınır.

ver

Üst ve alt dudak oranları; Normalde üst dudak alt dudağın volüm olarak yarısı kadardır.

oran

Dudakların anatomik alanlarının tanımı

dudak anatomisi

1 nasolabial katlantı, 2 philtrumun iki yanındaki hafif kabarmalar, 3 philtrum, 4 üst dudak ortasında V şeklinde görüntü – Cupid‘s bow, 5 Üst dudakta hafif rengin daha açık oduğu alan, 6 Üst dudak vermillion, 7Alt dudak vermillion, 8 Alt dudak çene arasındaki katlantı, 9 Dudak köşeleri

dudak anatomisi2

1 nasolabial katlantı, 2 burun ucu, 3 subnasale, 4 üst dudağın en üst ve ön noktası 5 stomion; ağız kapalı iken üst ve alt dudakların birleşme noktası, 6 Alt dudağın en alt ve önde olan kısmı, 7 ağız köşesi, 8 labiomental katlantı, Alt dudak çene arasındaki katlantı, 9 pogonion, çenede yumuşak dokunun en önde kalan kısmı 10 menton; çenenin alt kenarı, 11 Ricketts E çizgisi; pogonion ile burun ucu arasında çizilen çizgi

Estetik olarak mükemmel dudaklar tanımlanırken üst ve alt dudakların ağız köşeleri ile birlikte M, M ve W şeklinde bir harmonik şekil çizdikleri ifade edilmektedir.

mmw

Üst dudakta M nin en tepe noktaları B ve B1 Philtral column ile devam etmektedir. M nin orta noktası A ve BAB1 aslında cupid bow yapmakta. B ve B 1 A noktasından 3-5 mm yukarıda olmalıdır. B ve B1 den üst dudak vermilion kenarı ağız köşesine doğru hafif bir eğimle elmekte ağız köşesi hizasında nerede ise hafif düzleşmektedir. B -B1 12 mm dir. Üst dudağın ortasındaki en yuğun alan A dan başlayarak E noktasına devam etmekte burası orta hatta ortalam 7-8 mm dir. Alt dudak E-F mesafesi 1012 mm dir. Alt dudakta D ve D1 de daha yoğun bir volüm içermektedir ve D ve D1 mesafesi 20 mm dir. Bu değerler ideal değerler değildir ırksal faktörler yüzün genel yapısı bunları değiştirmektedir.

Dudak uygulamaları öncesi hastanın değerlendirilmesi

Dudak uygulamaları öncesi hasta genel bir değerlendirmeden geçirilmektedir. Öncelikle hastaya uygulamalarda arzulanan sonucun mükemmeliyet değil kusurların ve orantısızlıkların giderilmesi olduğu hatırlatılmalıdır. Hastanın uygulama sonrası daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır. Herhangi bir estetik uygulama girişiminden önce saptanması gereken en önemli etkenlerden biri duygusal kararlılıktır.

Dudakların muayenesi yapılarak uygulanacak yöntemle ilgili kararları etkileyecek diğer değişkenler hasta ile tartışılmalıdır. Yapılacak uygulamanın derecesi hastanın yaşına, sosyal kimliğine, diş ve kemik yapısına, dudağın ve yüzün estetik harmonisine, dudakta yapılacak değişimlerin yüzün estetik normlarını ne kadar etkileyeceğine ve dudak ile derinin kişisel özelliklerine göre karar verilmektedir.

Hasta muayenesi sırasında hastanın önden ve yandan normal, sosyal gülümseme(sırıtma olarak tanımlanmakta) ve tam gülerken dijital fotoğrafları da alınmaktadır. Bu fotoğraflar üzerinde ölçümler yapılmaktadır.

smile

Dudakların nomal, sırıtma ve gülerken simetrisine, yüzle olan harmonisine ve dişlerin görünürlüğü değerlendirilmektedir.

lip ölçüm 2

Yüzün yan fotoğrafları alınarak dudakların burun ve çene arasındaki harmonisi değerlendirilerek ölçümler yapılmaktadır.

dudak genel degerlendirme

Yukarda olduğu gibi dijital fotoğraf üzerinden dudağın ön estetik değerleri ölçülmektedir.

Genç ve estetik bir dudakta yapısal özellikler

Genç ve estetik dudaklarda yan duruşta üst dudak alt dudağa göre 1-2 mm daha öndedir.

Genç ve estetik dudaklarda vermilion daha kalın ve belirgindir.

Genç ve estetik dudaklarda philtral column daha dolgun ve belirgindir.

Genç ve estetik dudaklarda ağız köşesi hafif yukarıya açılnıırken yaşlanma ile ağız köşesi aşağıya doğru açılanmaktadır


İstanbul Dermatolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!