ÖZET: Kolorektal kanser; çevresel ve genetik faktörlerden etkilenen sık rastlanılan ölümcül bir hastalıktır. Tüm dünyada KRK’ler akciğer ve meme kanserinden sonra en sık gözlenen üçüncü kanser türüdür ve tüm kanser nedenlerine bağlı ölümlerde dördüncü sıradadır. Sıklıkla sanayileşmiş ülkelerde gözlenmekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde de KRK gözlenme sıklığının arttığına dair bildiriler mevcuttur. Bu nedenle KRK’de, uygulanabilir ve bilimsel temellere dayalı tarama programlarının uygulanması hayati öneme haizdir. Tarama yapılmasının KRK’de mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Kolonoskopi, kolonun incelenmesine ve hastalıklarının tedavisine olanak sağlayan tanısal ve tedavi edici bir tekniktir ve KRK taramasında vazgeçilmez bir köşetaşıdır. ABSTRACT: Colorectal cancer (CRC) is a common and lethal disease which is influenced by both environmental and genetic factors. CRC is the third most common diagnosis of cancer following lung and breast cancers and the fourth leading cause of cancer death. Although commonly seen in high income countries, but there are many reports of increasing trend of this cancer in middle income countries. So, it is crucial to performing adoptable and science based screening strategies in CRC. Screening has been shown to decrease mortality from CRC. Colonoscopy is a both diagnostic and therapeutic technique which permits examination and treatment of colon and also it is an inevitable cornerstone in CRC screening.


Bursa Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!