Lise birinci sınıftan itibaren başlayan Kariyer Danışmanlığı, iş hayatını da içine alan geniş bir süreci kapsar.

Lise birinci sınıf öğrencisi için bölüm seçme ve rehberliği içeren Kariyer Danışmanlığı, daha sonra üniversite tercihi konusunda çalışma yürütür.

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlaması, yeni mezunlar için danışmanlık, iş hayatına atılanların daha çok yol alabilmeleri için rehberlik ve iş hayatında farklı arayışlara yön vermek için yapılan çalışmalar da Kariyer Danışmanlığı'nın alanına girer. Çalışma kapsamında önce kişinin yetenek ve ihtiyaçları analiz edilir. Yaşamdan beklentileri kısa ve uzun vade için tespit edilir. Görüşme sırasında danışana kısa ve uzun vadeli plan yapabilmesi için mentörlük yapılır. Bu süreci, alanında deneyimli psikolog ve psikolojik danışmanlar yürütür. Bazen danışman, danışanını uzmanlaştığı alanla ilgili başka profesyonellerle de bir araya getirir. Danışan tercih ederse üçlü görüşmeler yapılabilir. Danışman psikolog ve ilgili alanın profesyonel yöneticisi, aynı seans içinde danışana mentörlük yapabilir. Örneğin iletişim tasarım bölümü öğrencisi, bir yazılım ekibi ile tasarımcı olarak çalışmayı kariyer hedefi olarak seçmiş olsun. Bir süre danışmanlık alıp yol haritası belirleyen bu öğrenci, deneyimli proje yöneticisi ile konuştuğunda daha net yol alacaktır. Bu durumda, psikolog ile bilişim uzmanı, danışan ile ortak görüşme yaparak onun kendi yol haritasını çıkarması için mentörlük yaparlar.

Bir psikolog hangi konuda uzmanlaşacağını belirleyebilmek ve nasıl ilerleyeceğini anlamak için deneyimli bir meslektaşından danışmanlık alabilir.

Bir bilişim uzmanı veya bir mühendis kariyer yolculuğunda güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirip güçlendirmek istediği ilişkisel meseleleri de çözerek iyi bir takım lideri olma yolunda ilerleyerek süreç içinde üst düzey yönetici olmayı hedef olarak kariyer planına koyabilir. Bu örnekler deneyimlediğimiz yüzlerce görüşmeden birkaç örnektir.

Mesleki danışmanlık kişinin üniversite ve bölüm seçiminden başlayarak iş hayatını da içeren geniş bir zaman dilimini kapsar. Kişi, alanında uzman kişilerle ilerleyerek mesleki açıdan kendini geliştirir. Böylece duygusal zorlantılar ve zaman kayıpları azaltılmış olur. Danışanın başarılı bir kariyer yapması için gerekli motivasyonun oluşması daha kolay sağlanır. Stres ve kaygı en aza indiği gibi maddi ve manevi kayıplar da indirgenmiş olur.

Kariyer Danışmanlığı, dengeli ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını açarak yaşam kalitesini arttırır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!