Emdr (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)
Emdr (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)

EMDR, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerindeki baş harfler ile adlandırılan terapi yöntemidir. Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir. EMDR terapisi yaşadığımız ve bir türlü etkisinden kurtulamadığımız rahatsız eden olaylar, anılar ve huzursuzluklara bir anlam kazandırarak etkisinden kurtulmamızı ve rahatlamamızı sağlayan terapi yöntemidir.

EMDR’ye göre sorunların, olumsuz düşünce, duygu, kişilik özellikleri ve davranışların ardında işlev ve uyum bozucu, işlenmeden ve düzeltilmeden depolanmış anılar yatar. Bireyin kendiyle ilgili olumsuz inançları (örneğin: Ben hiçbir işe yaramam), olumsuz inançları duygusal tepkileri (başarılı olmaktan korkmak) ve olumsuz somatik tepkileri (sınav önce mide yanması ve ağrısı) problemin kendi değil, belirtileri, bugünkü dışavurumlardır. Olumsuz inanç ve duygulara sebep olan işlenmemiş anılar şimdiki zamanda olan olaylar tarafından tetiklenmektedir.

EMDR Terapisi Hangi durumlarda uygulanır?

Doğal afetler,

Büyük kazalar,

Kayıplar, savaş,

Taciz, tecavüz,

Çocukluk döneminde yaşanmış olan travmatik olaylar,

Günlük hayatta aile, iş, okul çevresinde yaşanan olumsuz durumlar,

Şiddete maruz kalman, istenmeme ,aşağılanma,

Fobiler,

Performans kaygısı ve başarısızlıklar,

Beden algısının bozukluğu,

Panik bozukluk, panik atak, vajinismus, depresyon, anksiyete, migren gibi teşhisi konulmuş birçok hastalıkların tedavisinde de kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir.

Tedavi süreci nasıl ilerler?

Tüm tedavi hedeflerinin tamamlanması 3 aşamalı protokolün uygulanması ile gerçekleştirilir.

Bunları şöyle sıralayabiliriz;

a- Geçmiş anılar,
b- Rahatsız edici güncel olaylar,
c- Rahatsız edici olası gelecek senaryolardır.

Terapist bu protokolü, tüm klinik görünüme göre şekillendirir ve mevcut semptomların en aza indirgenmesini amaçlar.
Öncelikle kişinin günlük hayatındaki sorunun kaynağı ,yaşantısı olduğu düşünülen geçmiş anı üzerinde çalışılarak bu geçmiş olayların duygusal izleri azaltılır veya ortadan kaldırılır. Sonrasında kişinin bu sorunu yaşadığı güncel durumlar üzerinde aynı çalışma süreci devam eder. Son aşama olarak da bu sorunu yaşayacağından endişe ettiği gelecek durumlara yönelik EMDR seansları gerçekleştirilir.

Terapi ne kadar sürede etkili olur?

Bazen problemin tek seansta çözüldüğü gözlemlendiği, gibi bazen de daha uzun çalışma aşamaları gerektirebilir.


Mersin Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!