EMDR olarak bilinen Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Tekniği, psikoterapi teknikleri arasında uluslarası platformda kabul ve rağbet gören bir teknikdir. Teknik, nörobiyolojiye dayanarak bazı durumlarda beynimizin normal işleyişi ve işlemleme sisteminde meyadana gelen engellemeyi sistematik ve yapılandırılmış olarak yeniden işlemleme olarak anlatılabilir. Beynimiz yaşadığımız olayları işlemleyerek kaydedecek bir mekanizmaya sahiptir. Ancak yaşanan travmatik olaylar bu doğal işlemleme sistemini sekteye uğratır ve duygu yüklü travmatik deneyimler işlemlenemeden nötr ve olumlu olayların tersine, beynimizde işlenemez ve işlenmeyen anılar adaptif olmayan şekilde depolanır.

EMDR terapisi ile sağ hemisferde işlenmeden veya adaptif olarak işlenmeden duran bilgileri çift yönlü uyaran kullanılarak beynin uykunun rem evresinde yaptığı işlemi terapi sırasında sistematikleştirmiş oluyoruz. Çift yönlü uyaran ile sağ hemisferde takılı kalan bilgi sağ ve sol hemisfere akış sağlayarak işlenmeye başlar. O anı ile birlikte depolanmış duygu, duyum, görüntü, ses de işlenerek rahatlama sağlanır. EMDR ile ilk anı ağlarına ulaşıp beynin işlemleyemediği veya işlevsel olmayan şekilde işlemlediği anıları yeniden işlemleyerek duygu yoğunluklarını azaltarak anıların kişide yarattıkları duygusal ve fiziksel (kronikleşen sebepsiz ağrı kaynaklı) acıyı ortadan kaldırmaktadır.

Sık Kullanıldığı Psikolojik Durumlar

Doğal Afetler (Deprem, sel, yangın), Tavmatik Olaylar (Kaza, Ameliyat, Kayıp, İstismar), Savaş, Korku ve Fobiler (sebebi bilinmeyen, koru veya fobilerde), Performans Kaygısı, Sınav Kaygısı, Her türlü beden algısı bozuklukları, konuşma bozuklukları ve Kronik Ağrılar (migren, boyun, omuz ağrıları) için son derece etkili bir tekniktir.

EMDR Rahatsızlık Yaratan Olayı Siler Mi?

EMDR ile psikoterapi sürecinde işlenen anılar unutulmaz. Böyle bir şey de hedeflenmemektedir. Duygu ve düşünce yoğunluğu ile kaydedilen anıların nötrleşmesi ve geçmişte yaşanan olayların geçmiş uzaklığında hatırlanabilmesi yani canlılığını azaltması söz konusudur. EMDR geçmişte kalan anıların bugünde yarattığı rahatsızlığı siler diyebiliriz.

Kimlere EMDR Uygulanır?

Özel teknik ve yöntemleri ile çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen EMDR farklı zaman ve olaylarda geçişteki duygu yüklü olayın etkilerini yaratabiliyor. Örneğin babasının annesine kemerle şiddetine tanık olan bir çocuğun büyüdükçe yılan fobisi geliştirmesi gibi. Somut dönemde olan ve henüz dil gelişimi yeterli ölçüde tamamlanmayan çocuk yaşananları somutlaştırarak kaydetmeye çalışır.

EMDR Terapisi Ne kadar sürer?

Travmalarda en hızlı sonuç veren terapi yöntemi olarak bilinir. Gün aşırı uygulamalarla danışanı 1 haftada sonuca götürebilir.

Etkisi kalıcı mıdır?

Yapılan müdahale ile amaçlanan duyarsızlaştırma sağlanır. Ancak zihnin dinamik yapısı ve çevresel faktörlerle ortaya çıkan yeni tetikleyicilerin ilk altı aylık süreçte kişiyi tedavi öncesindeki gibi olmasa da belli bir miktar etkilemesi beklenir. Bu gibi durumlar için altı ay boyunca ayda bir takipler yapılmaktadır. İlk tedavinin ardından ara takiplerle ortaya çıkan yeni bilgilerin de işlenmesi ve temizlenmesi gereklidir.

Uzm. Psk. Duygu KARAKULAK TAKVİM

EMDR Terapisti


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!